Qing Ming Jie: Tomb-sweeping Day

ISBN: 7885261484, 9787885261481
Author/Editor(s): Xiaomin Tong; Guangxi wen hua yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Qiao Jia Ren Chuan Mei Gong Si Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Zhongguo Jie Ri = Chinese Festival
Han Yu ( Volume Chinese Follow Me )
East Asian Film Collection
Categories:
Festivals > China
China > Social Life And Customs