Semantyka Polskich I Rosyjskich Czasowniko?w Wyraz?aja?cych Negatywne Stany Emocjonalne

ISBN: 8370968651, 9788370968656
Author/Editor(s): Natalia Zemlanaja
Publisher: Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ( Bydgoszcz )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Number of pages: 190
Categories:
Polish Language > Verb
Russian Language > Verb
Emotive (Linguistics)
Polish Language > Grammar, Comparative > Russian
Polish Language > Semantics
Russian Language > Semantics
Russian Language > Grammar, Comparative > Polish

Konferecja Pos?o?w Rzeczypospolitej Polskiej Akredytowanych W Pan?stwach Europy S?rodkowej I Na Ba?kanach: Warszawa 7-10 Marca 1932 Roku Referaty I Protoko?y

ISBN: 8377843099, 9788377843093
Author/Editor(s): Henryk Cha?upczak; Edward Ko?odziej (1940-)
Publisher: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej ( Lublin )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Number of pages: 143
Categories:
Diplomatic And Consular Service, Polish > Europe, Eastern > History > Sources
Diplomatic And Consular Service, Polish > Balkan Peninsula > History > Sources
Poland > Foreign Relations > Europe, Eastern > Sources
Europe, Eastern > Foreign Relations > Poland > Sources
Poland > Foreign Relations > Balkan Peninsula > Sources
Balkan Peninsula > Foreign Relations > Poland > Sources
Poland > Foreign Relations > 1918-1945 > Sources
Poland > Politics And Government > 1918-1945 > Sources

Sztuka S?owa Miko?aja Reja: Studium Stylistycznoje?zykowe Psa?terza Dawidowego

ISBN: 8375258180, 9788375258189
Author/Editor(s): Danuta Kowalska
Publisher: Wydawn. Uniwersytetu ?o?dzkiego ( ?o?dz? )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Number of pages: 454
Categories:
Rej, Miko?aj, > 1505-1569 > Criticism And Interpretation
Rej, Miko?aj, > 1505-1569 > Language
Bible > Psalms > Language, Style