Rok 1894 Oraz Inne Szkice O M?odej Polsce

ISBN: 832322515X, 9788323225157
Author/Editor(s): Rados?aw Okulicz-Kozaryn
Publisher: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza ( Poznan? )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Series: Seria Filologia Polska / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu ( Volume nr. 144 )
Number of pages: 194
Categories:
M?oda Polska (Literary Movement)
Polish Literature > 19th Century > History And Criticism
Polish Literature > 20th Century > History And Criticism

Pogranicze Polsko-niemieckie Jako Przestrzen? Socjalizacji

ISBN: 8373836330, 9788373836334
Author/Editor(s): Leszek Go?dyka
Publisher: Wydawn. Nauk. SCHOLAR ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Number of pages: 175
Categories:
Regional Planning > Poland
Regional Planning > Germany
Poland > Boundaries > Germany
Germany > Boundaries > Poland
Poland > Foreign Relations > Germany
Germany > Foreign Relations > Poland
Boundaries > Fast > (OCoLC)fst00837076
International Relations > Fast > (OCoLC)fst00977053

Je?zyk, Literatura I Kultura - Razem Czy Osobno: Materia?y Z Ogo?lnopolskiej Konferencji Doktoranto?w Uniwersytetu Szczecin?skiego

ISBN: 8372419175, 9788372419170
Author/Editor(s): Barbara Popiel; Damian Romaniak
Publisher: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecin?skiego ( Szczecin )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Series: Materia?y, Konferencje / Uniwersytet Szczecin?ski ( Volume nr 76 )
Number of pages: 94
Categories:
Polish Language > Social Aspects > Congresses
Language And Culture > Poland > Congresses
Literature And Society > Poland > Congresses

Kariery Maja?tkowe Rodzin Aspiruja?cych Do Kre?gu Elit Moz?now?adztwa Wielkopolskiego W Drugiej Po?owie XV I Pocza?tkach XVI W

ISBN: 8323225443, 9788323225447
Author/Editor(s): Zbyszko Go?rczak
Publisher: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza ( Poznan? )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Series: Seria Historia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu ( Volume nr. 222 )
Number of pages: 512
Categories:
Wielkopolska (Poland) > History > 15th Century
Wielkopolska (Poland) > History > 16th Century

Styl Uprawiania Polityki: Kszta?towanie I Utrwalanie Podzia?o?w Politycznych We Wspo??czesnej Polsce

ISBN: 8372717931, 9788372717931
Author/Editor(s): Rados?aw Marze?cki
Publisher: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego ( Krako?w )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Polish
Series: Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie ( Volume nr. 647 )
Prace Monograficzne (Uniwersytet Pedagogiczny Im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie) ( Volume nr 647 )
Number of pages: 363
Categories:
Political Parties > Poland
Politics, Practical > Poland
Poland > Politics And Government > 1989-