Chusei Kinsei Nihongo No Goi To Goho: Kirishitan Shiryo O Chushin To Shite

ISBN: 4757607849, 9784757607842
Author/Editor(s): Izumi Hamachiyo (1955-)
Publisher: Izumi Shoin ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Kenkyu Sosho ( Volume 474 )
Kenkyu Sosho (Izumi Shoin) ( Volume 474 )
Number of pages: 357
Categories:
Japanese Language > Vocabulary > History
Japanese Language > Usage > History
Japanese Language > Middle Japanese, 1185-1600
Japanese Language > Edo Period, 1600-1868
Aesop's Fables > Japanese > Language
Fabian, > Active 1583-1607 > Feiqe Monogatari
Fabian, > Active 1583-1607 > Language

Kayo Bungaku No Kokoro To Kotonoha

ISBN: 4757607784, 9784757607781
Author/Editor(s): Mitsuyasu Ono (1958-)
Publisher: Izumi Shoin ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Kenkyu Sosho ( Volume 470 )
Kenkyu Sosho (Izumi Shoin) ( Volume 470 )
Number of pages: 345
Categories:
Japanese Poetry > To 1868 > History And Criticism
Didactic Poetry, Japanese > History And Criticism
Religious Poetry, Japanese > History And Criticism

Takasho No Kenkyu: Kunaicho Shoryobu Zohon O Chushin Ni

ISBN: 4757607806, 9784757607804
Author/Editor(s): Tadao Miho (1945-)
Publisher: Izumi Shoin ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Kenkyu Sosho ( Volume 472 )
Kenkyu Sosho (Izumi Shoin) ( Volume 472 )
Categories:
Falconry > Japan > History > Library Resources
880-06 > Japan > Kunaicho > Shoryobu > Catalogs

Eiga Monogatari Shinko: Shiso, Jikan, Kiko

ISBN: 4757607792, 9784757607798
Author/Editor(s): Shigeru Watase (1951-)
Publisher: Izumi Shoin ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016443776
Series: Kenkyu Sosho ( Volume 471 )
Kenkyu Sosho (Izumi Shoin) ( Volume 471 )
Number of pages: 541
Categories:
880-06 > Eiga Monogatari
Historical Fiction, Japanese > History And Criticism
Japanese Fiction > Heian Period, 794-1185 > History And Criticism

Chuko Chuseigo Ronko

ISBN: 475760792X, 9784757607927
Author/Editor(s): Masatsugu Okazaki (1934-)
Publisher: Izumi Shoin ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016458002
Series: Kenkyu Sosho ( Volume 475 )
Kenkyu Sosho (Izumi Shoin) ( Volume 475 )
Number of pages: 256
Categories:
Japanese Language > Middle Japanese, 1185-1600 > Usage
Japanese Language > Middle Japanese, 1185-1600 > Vocabulary