Terjemahan Kaba Mamak Si Hetong

ISBN: 9794591467, 9789794591468
Author/Editor(s): M. Taib; Indonesia
Publisher: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan ( Jakarta )
Published/Copyright Year: 1990
Language: Minangkabau
LCCN: 91944273
Number of pages: 94
Categories:
Folk Literature, Minangkabau
Tales > Indonesia > Sumatera Barat
Minangkabau (Indonesian People) > Folklore
Folklore > Indonesia > Sumatera Barat