Bhojapuråi Nåaòtaka

ISBN: 9993350753, 9789993350750
Author/Editor(s): Keâsavaprasåada Upåadhyåaya; Gopåala Aâska; Nepåala Råajakåiya Prajänåa-Pratishòthåana
Publisher: Nepåala Råajakåiya Prajänåa-Pratishòthåana ( Kåaòthamåaòdauòm )
Published/Copyright Year: 2061
Language: Bhojpuri
LCCN: 2006310162
Number of pages: 298
Categories:
Bhojpuri Drama
Bhojpuri Drama > History And Criticism

Bhojapuri Kathaem

ISBN: 9383899018, 9789383899012
Author/Editor(s): Bhagavati Prasada Dvivedi (1955-); Srirama Tivari (1955-); Asoka Misra; India) Adivasi Lok Kala Academy (Bhopal
Publisher: A Diva Si Loka Kala Evam Boli Vika Sa Aka Dami Madhyaprades A Sam Skr Ti Parishad ( Bhopa La )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Bhojpuri
LCCN: 2014358053
Number of pages: 216
Categories:
Folk Literature, Bhojpuri
Folk Literature, Bhojpuri > Translations Into Hindi
Tales > India
Tales > India > Translations Into Hindi
Folk Literature, Bhojpuri > Fast > (OCoLC)fst00928955
Tales > Fast > (OCoLC)fst01142246
India > Fast > (OCoLC)fst01210276

Bhojapuri Ke Lokavatara, Bhikhari Thakura: Jivana-gatha A Racana-samsara

ISBN: 8189327917, 9788189327910
Author/Editor(s): Asoka Kumara Sinha (1962-)
Publisher: Vis A La Pablikes Ana ( Pat Ana )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Bhojpuri
LCCN: 2014348360
Number of pages: 144
Categories:
Thakura, Bhikhari, > 1887-1971 > Criticism And Interpretation
Thakura, Bhikhari, > 1887-1971 > Fast > (OCoLC)fst00065154

Ramanatha Pandeya: Bhojapuri Ke Pahilaka Upanyasakara

ISBN: 8190235176, 9788190235174
Author/Editor(s): Brajakisora; Gurucarana Simha; Jitendra Varma; Akhila Bharatiya Bhojapuri Sahitya Sammelana (Group)
Publisher: Akhila Bharatiya Bhojapuri Sahitya Sammelana ( Patana )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Bhojpuri
LCCN: 2011322459
Number of pages: 64
Categories:
Pandeya, Ramanatha > Criticism And Interpretation