Te Haere Roa A Tohe: No Te Hiku O Te Ika Tenei Korero - No Nga Iwi O Ngati Kuri, Ngai Takoto, Te Rarawa Me Te Aupouri

ISBN: 1877422614, 9781877422614
Author/Editor(s): Hana Pomare (1965-); Ellie Logan; Heni Jacob; New Zealand
Publisher: HANA ( Te Whanganui A Tara Aotearoa )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Maori
Categories:
Tohe > Juvenile Literature
Maori Language Materials
Korero Nehe > Reo
Te Ao Tawhito > Reo
Pukapuka Whakaahua > Reo
Tupuna > Reo
Rangatira > Reo

Wiremu Pere: The Life And Times Of A Maori Leader, 1837-1915

ISBN: 1877514241, 9781877514241
Author/Editor(s): Joseph Anaru Te Kani Pere (1935-)
Publisher: Libro International ( Auckland New Zealand )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Pere, Wiremu, > 1837-1915
Politicians > New Zealand > Biography
Trusts And Trustees > New Zealand > Administration
Maori (New Zealand People) > Land Tenure > History
Maori (New Zealand People) > Government Relations > History
Rongowhakaata (New Zealand People) > Genealogy
Kaitorangapu > Reo
Mana Whenua > Reo

I Shall Not Die: Titokowaru's War, 1868-1869

ISBN: 1877242497, 9781877242496
Author/Editor(s): James Belich (1956-)
Publisher: Bridget Williams Books ( Wellington, N.Z. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Number of pages: 328
Categories:
Titokowaru, > 1823-1888
Maori (New Zealand People) > Wars
Korero Taumata > Reo
Pakanga > Reo
Korero Nehe > Reo
Rangatira > Reo
Whenua Tautohetohe > Reo
Mana Whakahaere > Reo

Te Ara: Mori Pathways Of Leadership

ISBN: 1877514128, 9781877514128
Author/Editor(s): Krzysztof Pfeiffer; Paul Tapsell
Publisher: Libro International ( Oratia, Auckland )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Number of pages: 32
Categories:
Treaty Of Waitangi
Leadership > New Zealand
Maori (New Zealand People) > Government Relations
Maori (New Zealand People) > Politics And Government
Political Leadership > New Zealand
Rangatira > Reo
Krero Nehe > Reo
Tngata Whenua > Reo

No Hea Te Hau

ISBN: 1877422398, 9781877422393
Author/Editor(s): Hana O'Regan; New Zealand
Publisher: H.A.N.A. ( Te Whakanui-a-Tara, Aotearoa )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Maori
Number of pages: 24
Categories:
Te Rauparaha, > 1770-1849 > Juvenile Literature
Te Maiharanui, > D. 1831 > Juvenile Literature
Kai Tahu (New Zealand People) > Juvenile Literature
Ngati Toa (New Zealand People) > Juvenile Literature
Maori (New Zealand People) > New Zealand > South Island > History > Juvenile Literature
Maori (New Zealand People) > Warfare > Juvenile Literature

Tuhoe, The Children Of The Mist: A Sketch Of The Origin, History, Myths And Beliefs Of The Tuhoe Tribe Of The Maori Of New Zealand, With Some Account Of Other Early Tribes Of The Bay Of Plenty District

ISBN: 1869643925, 9781869643928
Author/Editor(s): Elsdon Best (1856-1931); New Zealand; Polynesian Society (N.Z.)
Publisher: Kiwi Publishers ( Christchurch N.Z. )
Published/Copyright Year: 2004
Language: English
Categories:
Ngai Tuhoe (New Zealand People) > Genealogy
Ngai Tuhoe (New Zealand People) > History
Purakau > Reo
Whakapapa > Reo
Tupuna > Reo
Tikanga-a-iwi > Reo
Rangatira > Reo
Turangawaewae > Reo

Tainui: The Story Of Hoturoa And His Descendants

ISBN: 1877151815, 9781877151811
Author/Editor(s): Leslie G Kelly (1906-1959)
Publisher: Cadsonbury Publications ( Christchurch, N.Z. )
Published/Copyright Year: 2002
Language: English
Number of pages: 484
Categories:
Tainui (Canoe)
Maori (New Zealand People) > New Zealand > Waikato > History
Maori (New Zealand People) > New Zealand > Waikato > Genealogy
Purakau > Reo
Whakapapa > Reo
Tupuna > Reo
Tikanga-a-iwi > Reo
Rangatira > Reo

Some Chapters In The Life And Times Of Te Rauparaha, Chief Of The Ngatitoa

ISBN: 1877145262, 9781877145261
Author/Editor(s): W. T. Locke Travers (1819-1903)
Publisher: Kiwi Publishers ( Christchurch, N.Z. )
Published/Copyright Year: 2000
Language: English
Number of pages: 77
Categories:
Te Rauparaha, > 1770-1849
Ngati Toa (New Zealand People) > Biography
Maori (New Zealand People) > Biography
Maori (New Zealand People) > History
Korero Taumata > Reo
Whakapapa > Reo
Rangatira > Reo
Pakanga > Reo

The Story Of Te Waharoa, A Chapter In Early New Zealand History: Together With, Sketches Of Ancient Maori Life And History

ISBN: 1869640187, 9781869640187
Author/Editor(s): John Alexander Wilson (1829-1909)
Publisher: Kiwi Publishers ( Christchurch N.Z. )
Published/Copyright Year: 1999
Language: English
Number of pages: 255
Categories:
Te Waharoa, > D. 1838
Maori (New Zealand People) > Biography
Maori (New Zealand People) > History
Maori (New Zealand People) > Missions
Maori (New Zealand People) > Wars
Korero Taumata > Reo
Whakapapa > Reo
Rangatira > Reo