Etnicheskie Komponenty Verovani I Ritualov Korennykh Narodov Amuro-sakhalinskogo Regiona: Ethnic Components Of Beliefs And Rituals Of The Native Peoples Of The Amur-Sakhalin Region

ISBN: 5804402951, 9785804402953
Author/Editor(s): S. V Bereznitski
Publisher: Dalnauka ( Vladivostok )
Published/Copyright Year: 2003
Language: Russian
Number of pages: 482
Categories:
Ethnology > Russia (Federation) > Amur River Valley
Ethnology > Russia (Federation) > Sakhalin
Amur River Valley (China And Russia) > Social Life And Customs
Sakhalin (Sakhalinskaia Oblast, Russia) > Social Life And Customs

Der Schamane: Persönlichkeit, Funktionen, Weltanschauung ; (die Völker Am Unterlauf Des Amur)

ISBN: 3921539633, 9783921539637
Author/Editor(s): A. V Smoliak
Publisher: R. Schletzer ( Berlin )
Published/Copyright Year: 1998
Language: German
Series: Ethnologische Beiträge Zur Circumpolarforschung ( Volume Bd. 4 )
Number of pages: 273
Categories:
Ethnology > Amur River Valley (China And Russia)
Shamans > Amur River Valley (China And Russia)
Shamanism > Amur River Valley (China And Russia)
Nanai (Asian People) > Religion
Amur River Valley (China And Russia) > Social Life And Customs
Khabarovski Kra (Russia) > Social Life And Customs

V.K. Arsenev - Puteshestvennik I Tnograf: Russkie Priamuria I Primoria V Issledovaniiakh V.K. Arseneva Materialy, Kommentarii

ISBN: 5744213287, 9785744213282
Author/Editor(s): IU. V Argudiaeva; arkheologii i tnografii narodov Dalnego Vostoka (Rossiskaia akademiia nauk) Institut istorii; Rossiskaia akademiia nauk
Publisher:
Published/Copyright Year:
Language: Russian
Number of pages: 271
Categories:
880-07 > Arsenev, V. K > (Vladimir Klavdievich), > 1872-1930 > Travel
Ethnology > Russia (Federation) > Russian Far East
Ethnology > Amur River Valley (China And Russia)
Russians > Russia (Federation) > Russian Far East
Russians > Amur River Valley (China And Russia)