Tovarystvo Kolyshnikh Voiakiv Ukrainskoi Povstanskoi Armii V Kanadi: Istoriia V "obizhnykakh", (1952-1993)

ISBN: 1897431627, 9781897431627
Author/Editor(s): Ihor Homziak; Dmytro Prodanyk
Publisher: Vydavnyt S Tvo Litopys UPA ( L Viv )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume tom 51 )
Number of pages: 533
Categories:
Ukraine > History > 1944-1991
Veterans > Ukraine
Ukrainians > Canada
Ukrainians > Fast > (OCoLC)fst01160566
Veterans > Fast > (OCoLC)fst01165710
Canada > Fast > (OCoLC)fst01204310
Ukraine > Fast > (OCoLC)fst01211738

Grezy Rossiiskikh Skitaltsev

ISBN: 1511451165, 9781511451161
Author/Editor(s): L. I. Rokhlin
Publisher: Accent Graphics ( Montreal )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Russian
Number of pages: 550
Categories:
Explorers > Russia > Biography
Russians > California > History
Russians > Alaska > History
Russians > Hawaii > History
Russians > Illinois > History
Russians > United States > History
Fort Ross (Calif.) > History
Explorers > Fast > (OCoLC)fst00918556
Russians > Fast > (OCoLC)fst01102429
Alaska > Fast > (OCoLC)fst01204480
California > Fast > (OCoLC)fst01204928
California > Fort Ross > Fast > (OCoLC)fst01262075
Hawaii > Fast > (OCoLC)fst01208724
Illinois > Fast > (OCoLC)fst01205143
Russia > Fast > (OCoLC)fst01207312
United States > Fast > (OCoLC)fst01204155

The Cossack Myth: History And Nationhood In The Age Of Empires

ISBN: 110702210X, 9781107022102
Author/Editor(s): Serhii Plokhy (1957-)
Publisher: Cambridge University Press ( New York )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012000083
Series: New Studies In European History
Categories:
Istoriia Rusov
Istoriia Rusov > Authorship
Cossacks > Ukraine > History > Sources
Cossacks > Ukraine > Folklore
Nationalism > Ukraine > History
Imperialism > History
HISTORY / Europe / General > Bisacsh
Ukraine > Historiography
Ukraine > History > Sources
Ukraine > Relations > Russia
Russia > Relations > Ukraine

Chernobyl--podvig--preduprezhdenie

ISBN: 1932525602, 9781932525601
Author/Editor(s): Vladimir Shvabskii
Publisher: Liubimaia Kniga ( Moskva )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Russian
LCCN: 2011490073
Series: Istoriia Katastrofy V Znakakh I Nagradakh
Number of pages: 107
Categories:
Chernobyl Nuclear Accident, Chornobyl, Ukraine, 1986
Medals > Russia
Medals > Ukraine
Awards > Russia
Awards > Ukraine

Sasha, Volodia, Boris--: Istoriia Ubistva

ISBN: 098268570X, 9780982685709
Author/Editor(s): Alex Goldfarb; Marina Litvinenko (1962-)
Publisher: Grani ( New York )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Russian
Number of pages: 386
Categories:
Litvinenko, Alexander, > 1962-2006
880-02 > Federalnaia Sluzhba Bezopasnosti Rossii
Dissenters > Russia (Federation) > Biography
Political Crimes And Offenses > Russia (Federation)
Russia (Federation) > Politics And Government > 1991-

Kto My I Otkuda: Istoriia Semi

ISBN: 0557344085, 9780557344086
Author/Editor(s): Elena Viktorovna Chernokhvostova-Levenson
Publisher: Lulu Enterprises ( Raleigh, N.C. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Russian
Number of pages: 255
Categories:
880-03 > Chernokhvostova-Levenson, Elena Viktorovna
Jews > Russia > History
Jews > Soviet Union > History
Jewish Families > Russia > History
Jewish Families > Soviet Union > History