Ju Dou: An Erotic Tale Of Forbidden Passion

ISBN: 1595523502, 9781595523501
Author/Editor(s): Yimou Zhang; Heng Liu (1954-); Fengliang Yang; Li Gong (1965-); Baotian Li (1946-); Wei Li (1919-2005); Yi Zhang; Ji-An Zheng; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Xi'an dian ying zhi pian chang; Tokuma Shoten; Razor Digital Entertainment (Firm); MagicPlay Entertainment (Firm)
Publisher: MagicPlay Entertainment ( U.S. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: Chinese
Series: Zhang Yimou Collection
Categories:
Abused Wives > China > Drama
Forced Marriage > Drama
Adultery > Drama
Infertility, Male > Drama
Rural Families > Drama
China > Social Conditions > 1912-1949 > Drama
Motion Pictures > China
Abused Wives > Drama

Rong Ma Shu Sheng: Chen Tongsheng Ji Nian Wen Ji

ISBN: 1000610004, 9771000610001
Author/Editor(s): Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi
Publisher: Shanghai Shi Zheng Xie Wen Shi Zi Liao Bian Ji Bu ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 2001
Language: Chinese
LCCN: 2011386827
Series: Shanghai Wen Shi Zi Liao Xuan Ji ( Volume 100 )
Number of pages: 631
Categories:
880-04 > Chen, Tongsheng, > 1906-1968
Communists > China > Biography
880-05 > Shanghai (China) > Biography

Taiwan In The Asia-Pacific In The 1990s

ISBN: 1863735941, 9781863735940
Author/Editor(s): Gary Klintworth (1945-); Guo li zheng zhi da xue; Australian National University
Publisher: Dept. Of International Relations, Australian National University ( Canberra, ACT, Australia )
Published/Copyright Year: 1994
Language: English
Series: Studies In World Affairs ( Volume 6 )
Number of pages: 291
Categories:
Taiwan > Economic Policy > 1975- > Congresses
Taiwan > Economic Conditions > 1975- > Congresses
Taiwan > Politics And Government > 1988-2000 > Congresses
Taiwan > Foreign Economic Relations > China > Congresses
China > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Relations > China > Congresses
China > Foreign Relations > Taiwan > Congresses