Nihon No Chugoku Shinryaku Shokuminchi Kyoikushi

ISBN: 4750342777, 9784750342771
Author/Editor(s): Enron Son; Jisha Yu; Tifa Che; Chiin Ryan; Tsushin Wan; Naoki Omori (1965-); Chen Yan; Fandin Chan; Myonguon Paku; Zuuei Wan
Publisher: Akashi Shoten ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Categories:
880-04 > Chugoku-Kyoiku > Jlabsh/4
880-05 > Shokuminchi Kyoiku > Jlabsh/4
880-06 > Chugoku(Tohokubu)-Kyoiku > Jlabsh/4

Kokuho Shunju Keiden Shikkai: Juyo Bunkazai Rongo Shikkai. Bu'ei 5-nensha

ISBN: 4585282092, 9784585282099
Author/Editor(s): Yu Du (222-284); Yan He (-249); Harumichi Ishizuka (1942-); Teiji Kosukegawa (1956-)
Publisher: Bensei Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Series: Zenpon Sosho / Toyo Bunko ( Volume 9 )
Zenpon Sosho (Toyo Bunko (Japan)) ( Volume 9 )
Number of pages: 108
Categories:
Confucius > Chun Qiu
Confucius > Lun Yu

Handbook Of East Asian Entrepreneurship

ISBN: 0415743230, 9780415743235
Author/Editor(s): Fu-Lai Tony Yu (1950-); Ho-Don Yan
Publisher: Routledge ( New York NY )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
LCCN: 2014001678
Number of pages: 451
Categories:
Entrepreneurship > East Asia
Corporations > East Asia
Industrial Management > East Asia
BUSINESS & ECONOMICS / General > Bisacsh
BUSINESS & ECONOMICS / Management Science > Bisacsh
Corporations > Fast > (OCoLC)fst00879777
Entrepreneurship > Fast > (OCoLC)fst00912787
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246

Zhan Zheng De Li Shi Yu Ji Yi: War In History And Memory

ISBN: 9860465673, 9789860465679
Author/Editor(s): Zhan zheng de li shi yu ji yi: kang zhan sheng li qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2015); Fangshang Lu
Publisher: Guo Shi Guan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2016367613
Number of pages: 351
Categories:
Sino-Japanese War, 1937-1945 > History
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Diplomatic History
China > History > 1937-1945

Ya Pan Hui Sheng: Wo De Gu Tu Qing Huai

ISBN: 751172566X, 9787511725660
Author/Editor(s): Beijing zhi qing yu Yan'an cong shu bian wei hui
Publisher: Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Beijing Zhi Qing Yu Yan'an Cong Shu
Categories:
880-07 > Chinese Literature > China > Yan'an Shi
Chinese Literature > 20th Century
880-08 > Youth > China > Beijing

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Li Yuanchang Yu Xiang Tu Jiao Yu: LiYuanchang Yu Xiangtu Jiaoyu

ISBN: 7303191372, 9787303191376
Author/Editor(s): Yuanchang Li (1949-); ren min jiao yu jia yan jiu yuan Zhongguo jiao yu bao kan she
Publisher: Beijing Shi Fan Da Xue Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Jiao Yu Jia Cheng Zhang Cong Shu ( Volume Jiaoyujia Chengzhang Congshu )
Categories:
Education, Rural > China
880-06 > Li, Yuanchang, > 1949-
Educators > China > Biography