Reconstructing China: The Peaceful Development, Economic Growth, And International Role Of An Emerging Super Power

ISBN: 0071828605, 9780071828604
Author/Editor(s): Jingzhi Li (1943-); Ping Bu; Ying Xu; Hua Gu; Jinhe Wang
Publisher: McGraw-Hill Education ( New York )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
LCCN: 2013029897
Number of pages: 198
Categories:
Economic Development > China
China > Economic Policy > 2000-
China > Foreign Economic Relations
BUSINESS & ECONOMICS / International / General > Bisacsh

2012 5th International Conference On Biomedical Engineering And Informatics: BMEI 2012, 16-18 October 2012, CQUPT, Chongqing, China

ISBN: 1467311839, 9781467311830
Author/Editor(s): International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (2012); Qianbin Chen; Jun (Luke) Huan; Yong Xu; Tianqi Zhang; Lipo Wang; IEEE Xplore (Online service)
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Computer Science > Congresses
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Computer Science > Fast > (OCoLC)fst00872451

Treating Autoimmune Disease With Chinese Medicine

ISBN: 0443069743, 9780443069741
Author/Editor(s): Wanzhu Hou; Guangpi Xu; Hanjie Wang; Jeffrey Gould (1961-)
Publisher: Churchill Livingstone ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2009012610
Number of pages: 303
Categories:
Autoimmune Diseases > Alternative Treatment
Medicine, Chinese
Autoimmune Diseases > Therapy
Medicine, Chinese Traditional

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Trends In Partial Differential Equations

ISBN: 1571461426, 9781571461421
Author/Editor(s): Baojun Bian; Shenghong Li; Xu-Jia Wang
Publisher: Higher Education Press ( Beijing, China )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Series: Advanced Lectures In Mathematics ( Volume ALM 10 )
Advanced Lectures In Mathematics (International Press) ( v. 10 )
Number of pages: 527
Categories:
Dong, Guangchang
Differential Equations, Partial

Vehicle Noise And Vibration Refinement

ISBN: 184569497X, 9781845694975
Author/Editor(s): Xu Wang (1964-)
Publisher: CRC Press ( Boca Raton, Fla. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Series: Woodhead Publishing In Mechanical Engineering
Number of pages: 434
Categories:
Motor Vehicles > Noise
Motor Vehicles > Vibration
Motor Vehicles > Design And Construction
Motor Vehicles > Design And Construction > Fast > (OCoLC)fst01027760
Motor Vehicles > Noise > Fast > (OCoLC)fst01027880
Motor Vehicles > Vibration > Fast > (OCoLC)fst01027969