Moral Relativism And Chinese Philosophy: David Wong And His Critics

ISBN: 1438450958, 9781438450957
Author/Editor(s): Yong Huang; Yang Xiao (1962-)
Publisher: State University Of New York Press ( Albany )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
LCCN: 2013019645
Series: SUNY Series In Chinese Philosophy And Culture
Number of pages: 283
Categories:
Wong, David B
Ethical Relativism
Philosophy, Chinese

Communication And Networking In Smart Grids

ISBN: 1439878730, 9781439878736
Author/Editor(s): Yang Xiao
Publisher: CRC Press, Taylor & Francis ( Boca Raton, FL U.a. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2011277621
Number of pages: 309
Categories:
Smart Power Grids
Smart Power Grids > Computer Networks
(DE-588)4121178-9 > Elektrizitätsversorgungsnetz > Gnd
(DE-588)4003957-2 > Automation > Gnd
(DE-588)4031883-7 > Kommunikation > Gnd

China In The UN Security Council Decision-making On Iraq: Conflicting Understandings, Competing Preferences, 1990-2002

ISBN: 0415617693, 9780415617697
Author/Editor(s): Suzanne Xiao Yang
Publisher: Routledge ( New York )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2011050652
Series: The New International Relations
Categories:
United Nations > China
United Nations > Iraq
United Nations > Security Council > Decision Making
United Nations > Security Council > Resolutions
Persian Gulf War, 1991 > Diplomatic History
International Relations > Decision Making
China > Foreign Relations > Decision Making

The Design Of Cloud Workflow Systems

ISBN: 1461419336, 9781461419334
Author/Editor(s): Xiao Liu; Dong Yuan; Gaofeng Zhang; Wenhao Li; Dahai Cao; Qiang He; Jinjun Chen; Yun Yang
Publisher: The Author(s) ( New York, NY )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Series: SpringerBriefs In Computer Science
Categories:
Software Engineering/Programming And Operating Systems
Computer Communication Networks
Computer Science
Software Engineering

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama