Wireless Traffic Steering For Green Cellular Networks

ISBN: 3319327216, 9783319327211
Author/Editor(s): Shan Zhang; Ning Zhang; Sheng Zhou; Zhisheng Niu; Xuemin (Sherman) Shen
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Number of pages: 128
Categories:
Engineering
Renewable Energy Resources
Computer Communication Systems
Electrical Engineering
Renewable Energy Sources
Alternate Energy Sources
Green Energy Industries

Zhan Zheng De Li Shi Yu Ji Yi: War In History And Memory

ISBN: 9860465673, 9789860465679
Author/Editor(s): Zhan zheng de li shi yu ji yi: kang zhan sheng li qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2015); Fangshang Lu
Publisher: Guo Shi Guan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2016367613
Number of pages: 351
Categories:
Sino-Japanese War, 1937-1945 > History
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Diplomatic History
China > History > 1937-1945

Di Fang De Jin Dai Shi: Zhou Xian Shi Shu De Si Xiang Yu Sheng Huo = Modern History Viewed From A Local Perspective Thoughts And Life Of The Gentry And Commoners In Perfectures And Counties

ISBN: 7509777593, 9787509777596
Author/Editor(s): Di fang de jin dai shi : zhou xian shi shu de si xiang yu sheng huo xue shu yan tao hui ((2014); Zhitian Luo (1952-); Xiuli Xu; Deying Li (1964-)
Publisher: She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Zhongguo Jin Dai Shi Lun Tan ( Volume di 4 JiForum Of Modern Chinese History )
Categories:
China > History > Republic, 1912-1949 > Congresses
China > History > Qing Dynasty, 1644-1912 > Congresses
China > History, Local > Congresses
Qing Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696773
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Radio Resource Management Using Geometric Water-Filling

ISBN: 3319046365, 9783319046365
Author/Editor(s): Peter He; Zhisheng Niu; Sheng Zhou; Lian Zhao
Publisher: Imprint Springer ( Cham )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Series: SpringerBriefs In Computer Science
Number of pages: 87
Categories:
Computer Science
Computer Networks
Telecommunication
Computer Communication Networks
Communications Engineering, Networks

Wu Hou Zheng

ISBN: 7501040095, 9787501040094
Author/Editor(s): Wu hou zheng : Zhejiang min jian shou cang jing pin zou jin bo wu guan shi zhou nian ji nian zhan ((2014); Zhejiang Sheng bo wu guan
Publisher: Wen Wu Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: Zhejiang Min Jian Shou Cang Jing Pin Zou Jin Bo Wu Guan Shi Zhou Nian Ji Nian Te Ji
Number of pages: 65
Categories:
Antiques > China > Exhibitions
Antiques > Private Collections > China > Exhibitions
880-07 > Xu, Qiming > Art Collections

Dong Ya Kao Gu Xue De Zai Si: Zhang Guang Zhi Xian Sheng Shi Shi Shi Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji

ISBN: 9860385394, 9789860385397
Author/Editor(s): Dong Ya kao gu xue de zai si - Zhang Guangzhi xian sheng shi shi shi zhou nian ji nian xue shu yan tao hui ((2010); Guangzu Chen; Zhenhua Zang
Publisher: Zhong Yang Yan Jiu Suo Li Shi Yu Yan Yan Jiu Suo ( Zhonghua Minguo Taibei )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Series: Zhong Yang Yan Jiu Suo Li Shi Yu Yan Yan Jiu Suo Hui Yi Lun Wen Ji ( Volume zhi Shi YiSymposium Series Of The Institute Of History And Philology, Academica Sinica )
Zhong Yang Yan Jiu Yuan Li Shi Yu Yan Yan Jiu Suo Hui Yi Lun Wen Ji ( Volume 11 )
Number of pages: 506
Categories:
Archaeology > China > Congresses
Archaeology > Fast
China > Fast

Zhongguo Yu Zhou Bian Guo Jia Guan Xi Yan Jiu

ISBN: 7506826380, 9787506826389
Author/Editor(s): Zhongguo yu zhou bian guo jia guan xi xue shu yan tao hui ((2009); Zhong wai guan xi shi xue hui; Yunnan Sheng she hui ke xue yuan; Honghe Zhou ren min zheng fu
Publisher: Zhongguo Shu Ji Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Series: Yunnan Sheng She Hui Ke Xue Yuan Yan Jiu Wen Ku
Categories:
Asia > Foreign Relations > China
China > Foreign Relations > Asia

Can Tong Ji Zhu: Wan Gu Dan Jing Wang "Zhou Yi Can Tong Qi" Zhu Jie Ji Cheng

ISBN: 7802546222, 9787802546226
Author/Editor(s): Quanbin Zhou; Keqi Sheng; Peiwen Dong (1958-); Boyang Wei (active 2nd century)
Publisher: Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Series: Tangshan Yu Qing Guan Dao Xue Wen Hua Cong Shu
Categories:
880-06 > Wei, Boyang, > Active 2nd Century > Can Tong Qi
Alchemy > Religious Aspects > Taoism