Tian Ya Yi Jiu Shi: Hai Wai Zhi Qing Wen Ji

ISBN: 0979099765, 9780979099762
Author/Editor(s): Guang Xing; Fancao; "Hai wai zhi qing wen ji" bian wei hui
Publisher: Meiguo Ke Fa Chu Ban Ji Tuan Gong Si ( Lincolnshire, IL )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
LCCN: 2011467790
Number of pages: 413
Categories:
Youth > China > 20th Century > Anecdotes
Country Life > China > 20th Century > Anecdotes
China > Rural Conditions > 20th Century > Anecdotes
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Anecdotes
China > Intellectual Life > 1949-1976

Raphignathoidea (Acari Prostigmata)

ISBN: 0478093713, 9780478093711
Author/Editor(s): Qing-Hai Fan; Zhi-Qiang Zhang (1963-)
Publisher: Manaaki Whenua Press ( Lincoln, N.Z. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2007367790
Series: Fauna Of New Zealand = Ko Te Aitanga Pepeke O Aotearoa ( Volume no. = Nama 52 )
Number of pages: 400
Categories:
Mites > New Zealand > Classification

Revision Of Rhizoglyphus Claparède (Acari: Acaridae) Of Australasia And Oceania

ISBN: 0953414442, 9780953414444
Author/Editor(s): Qing-Hai Fan; Zhi-Qiang Zhang (1963-); Systematic and Applied Acarology Society
Publisher: Systematic & Applied Acarology Society ( London )
Published/Copyright Year: 2004
Language: English
Number of pages: 374
Categories:
Rhizoglyphus > Australasia > Identification
Rhizoglyphus > Oceania > Identification

Restless

ISBN: 1580770886, 9781580770880
Author/Editor(s): Jule Gilfillan; Catherine Kellner; David Wu; Xiangqi Chen; Le Geng; Sarita Choudhury; Matthew Faber; Josh Lucas; CVIK Culture Company; Celestial Pictures (Firm); Beijing dian ying xue yuan qing nian dian ying zhi pian chang; Zhongguo dian ying he zuo zhi pian gong si
Publisher: Arrow Home Entertainment ( United States )
Published/Copyright Year: 2001
Language: English
Categories:
Feature Films

The Emperor's Shadow

ISBN: 1572526254, 9781572526259
Author/Editor(s): Wen Jiang (1963-); You Ge; Qing Xu; Wei Lu; Jimmy Tan; Kunming Chen; Xiaowen Zhou (1954-); Ocean Film Company Ltd; Xi'an dian ying zhi pian chang
Publisher: Distributed By WinStar TV & Video ( New York )
Published/Copyright Year: 1999
Language: Chinese
Categories:
Man-woman Relationships > Drama
China > History > Han Dynasty, 202 B.C.-220 A.D > Drama

Hong Ying Tao: Red Cherry

ISBN: 1572525754, 9781572525757
Author/Editor(s): Keyu Guo; Xiaoli Xu; Vladmill Nizmiroff; Zhang Li; Liqing Yang; Daying Ye; Chi-tao Chiang; Lu Wei; Beijing dian ying xue yuan qing nian dian ying zhi pian chang; Beijing (China); Fox Lorber Home Video (Firm)
Publisher: Fox Lorber Home Video ( New York, NY )
Published/Copyright Year: 1999
Language: Chinese
Categories:
Feature Films
Motion Pictures, Chinese
World War, 1939-1945 > Drama
War Victims > Soviet Union > Drama
China > Drama
Soviet Union > Drama