Wu Si Yun Dong Yu Zhongguo Wen Hua Jian She: Wu Si Yun Dong Qi Shi Zhou Nian Xue Shu Tao Lun Hui Lun Wen Xuan

ISBN: 7800501426, 9787800501425
Author/Editor(s): Wu si yun dong qi shi zhou nian xue shu tao lun hui ((1989); Zhongguo she hui ke hsüen yuan; China) Zhongguo she hui ke xue za zhi she (Beijing
Publisher: Xin Hua Shu Dian Jing Xiao ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
LCCN: 91134729
Categories:
China > History > May Fourth Movement, 1919 > Congresses
China > Civilization > 20th Century > Congresses

Tai Ping Tian Guo Lun Wen Ji: Ji Nian Tai Ping Tian Guo Qi Yi 135 Zhou Nian

ISBN: 7219011326, 9787219011324
Author/Editor(s): Liang Guang ji nian Tai ping tian guo qi yi yi bai san shi wu zhou nian xue shu tao lun hui ((1986); Guangxi Tai ping tian guo shi yan jiu hui; Guangdong Tai ping tian guo shi yan jiu hui
Publisher: Guangdong Ren Min Chu Ban She ( Canton )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
Categories:
China > History > Taiping Rebellion, 1850-1864 > Congresses

Qi Ye Si Xiang Zheng Zhi Gong Zuo Xin Ge Ju Tan Tao: Quan Guo Qi Ye Si Xiang Zheng Zhi Gong Zuo Yan Tao Ban Zhuan Ti Bao Gao Jing Yan Hui Bian

ISBN: 7800191915, 9787800191916
Author/Editor(s): Quan guo qi ye si xiang zheng zhi gong zuo yan tao ban ((1988)
Publisher: Dang An Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 1988
Language: Chinese
LCCN: 90207692
Categories:
Industrial Management > China

Hu Guo Wen Ji: Hu Guo Qi Yi Qi Shi Zhou Nian Xue Shu Tao Lun Hui Lun Wen Xuan Ji

ISBN: 7543402629, 9787543402621
Author/Editor(s): Hu guo qi yi qi shi zhou nian xue shu tao lun hui ((1985); "Hu guo wen ji" bian ji zu
Publisher: Hebei Sheng Xin Hua Shu Dian Fa Xing ( Shijiazhuang Shi )
Published/Copyright Year: 1988
Language: Chinese
Categories:
China > History > Revolution, 1915-1916 > Congresses

Cheng Gong Di Tan Suo: Quan Guo Wai Shang Tou Zi Qi Ye Jing Ying Guan Li Yan Tao Hui Wen Ji

ISBN: 7505801481, 9787505801486
Author/Editor(s): Quan guo wai shang tou zi qi ye jing ying guan li yan tao hui (1987); China
Publisher: Xin Hua Shu Dian Jing Xiao ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1988
Language: Chinese
LCCN: 90164922
Categories:
Investments, Foreign > China > Congresses
Joint Ventures > China > Congresses