Emperors' Treasures: Chinese Art From The National Palace Museum, Taipei

ISBN: 0939117738, 9780939117734
Author/Editor(s): Jay Xu; Li He (1950-); Asian Art Museum of San Francisco; Guo li gu gong bo wu yuan; Houston Museum of Fine Arts
Publisher: Asian Art Museum ( San Francisco )
Published/Copyright Year: 2016
Language: English
LCCN: 2015043289
Number of pages: 254
Categories:
Art, Chinese > Exhibitions
Art > Taiwan > Taipei > Exhibitions
Guo Li Gu Gong Bo Wu Yuan > Exhibitions
Asian Art Museum Of San Francisco > Exhibitions
Museum Of Fine Arts, Houston > Exhibitions
ART > Asian > Bisacsh
ART > Collections, Catalogs, Exhibitions > General > Bisacsh
ANTIQUES & COLLECTIBLES > Porcelain & China > Bisacsh

The Geographical Sciences During 1986—2015: From The Classics To The Frontiers

ISBN: 9811018847, 9789811018848
Author/Editor(s): Shuying Leng; Xizhang Gao; Tao Pei; Guoyou Zhang; Liangfu Chen; Xi Chen; Canfei He; Daming He; Xiaoyan Li; Chunye Lin; Hongyan Liu; Weidong Liu; Yihe Lü; Shilong Piao; Qiuhong Tang; Fulu Tao; Lide Tian; Xiaohua Tong; Cunde Xiao; Desheng Xue; Linsheng Yang; Linwang Yuan; Yuanming Zheng; Huiyi Zhu; Liping Zhu
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Springer Geography
Number of pages: 596
Categories:
Geography
Hydrology
Climate Change
Environment
Human Geography
Geography, General
Environment, General

Advances In Image And Graphics Technologies: 11th Chinese Conference, IGTA 2016, Beijing, China, July 8-9, 2016, Proceedings

ISBN: 9811022607, 9789811022609
Author/Editor(s): Tieniu Tan; Guoping Wang; Shengjin Wang; Yue Liu; Xiaoru Yuan; Ran He; Sheng Li
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Communications In Computer And Information Science ( Volume 634 )
Number of pages: 246
Categories:
Computer Science
Artificial Intelligence
Computer Graphics
Image Processing
Pattern Recognition
Image Processing And Computer Vision

Yuan Ren Mo Ji Ji Ce

ISBN: 9575627296, 9789575627294
Author/Editor(s): Guo li gu gong bo wu yuan; Lina Lin
Publisher: Guo Li Gu Gong Bo Wu Yuan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2015491971
Series: Gu Gong Fa Shu Xin Bian ( Volume 27-28 )
Categories:
Calligraphy, Chinese > History > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Catalogs
Calligraphy > Taiwan > Taipei > Catalogs
880-06 > Guo Li Gu Gong Bo Wu Yuan > Catalogs

Qing Dai Liuqiu Shi Liao Hui Bian: Gong Zhong Dang Zhu Pi Zou Zhe

ISBN: 9575627229, 9789575627225
Author/Editor(s): Guo li gu gong bo wu yuan
Publisher: Guo Li Gu Gong Bo Wu Yuan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Ryukyu Islands > History > Sources
Ryukyu Islands > Relations > China > Sources
China > Relations > Japan > Ryukyu Islands > Sources
China > History > Qing Dynasty, 1644-1912 > Sources
International Relations > Fast > (OCoLC)fst00977053
Qing Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696773
China > Fast > (OCoLC)fst01206073
Japan > Ryukyu Islands > Fast > (OCoLC)fst01207168

Zhang Xueliang Kou Shu Li Shi: Fang Tan Shi Lu = Oral History Of Zhang Xueliang

ISBN: 9814617725, 9789814617727
Author/Editor(s): Xueliang Zhang (1901-2001); Zhibing Zhang; Zhiyu Zhang; "Zhang Xueliang kou shu li shi" bian ji wei yuan hui
Publisher: GALE ASIA CENGAGE Learning ( Singapore )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-08 > Zhang, Xueliang, > 1901-2001
Generals > China > Biography
China > History > 1937-1945

Zhuzi Xue Yu Tuixi Xue Yan Jiu: Zhong Han Xing Li Xue Zhi Bi Jiao

ISBN: 7561557884, 9787561557884
Author/Editor(s): Pinduan Zhang; Guodai Chen; Xiaoling Li; Fujian Sheng she ke yuan; Zhongguo she hui ke xue yuan
Publisher: Xiamen Da Xue Chu Ban She ( Xiamen Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-05 > Zhu, Xi, > 1130-1200 > Congresses
880-06 > Yi, Hwang, > 1501-1570 > Congresses
Neo-Confucianism > China > Congresses
Neo-Confucianism > Korea > Congresses
Philosophy, Confucian > China > Congresses
Philosophy, Confucian > Korea > Congresses
Philosophy, Chinese > Congresses
Philosophy, Korean > Congresses

Dao Nan Xue Pai Yan Jiu

ISBN: 7561557841, 9787561557846
Author/Editor(s): Jinsheng Yao; Fujian Sheng she ke yuan; Zhongguo she hui ke xue yuan; Song Ming li xue yan jiu zhong xin
Publisher: Xiamen Da Xue Chu Ban She ( Xiamen Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Neo-Confucianism > China > History
Philosophy, Chinese > 960-1644
China > History > Song Dynasty, 960-1279
Neo-Confucianism > Fast > (OCoLC)fst01035736
Philosophy, Chinese > Fast > (OCoLC)fst01060917
Song Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696776
China > Fast > (OCoLC)fst01206073