Reconstructing China: The Peaceful Development, Economic Growth, And International Role Of An Emerging Super Power

ISBN: 0071828605, 9780071828604
Author/Editor(s): Jingzhi Li (1943-); Ping Bu; Ying Xu; Hua Gu; Jinhe Wang
Publisher: McGraw-Hill Education ( New York )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
LCCN: 2013029897
Number of pages: 198
Categories:
Economic Development > China
China > Economic Policy > 2000-
China > Foreign Economic Relations
BUSINESS & ECONOMICS / International / General > Bisacsh

Proceedings Of The 2014 IEEE 18th International Conference On Computer Supported Cooperative Work In Design (CSCWD): May 21-23, 2014, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan

ISBN: 1479937762, 9781479937769
Author/Editor(s): International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (2014); Jiang-Liang Hou; IEEE Xplore (Online service); Man IEEE Systems; Taiwan) Guo li qing hua da xue (Hsinchu; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
System Design > Congresses
Industrial Design > Congresses
Teams In The Workplace > Data Processing > Congresses
Engineering Design > Data Processing > Congresses
Engineering Design > Data Processing > Fast > (OCoLC)fst00910460
Industrial Design > Fast > (OCoLC)fst01730190
System Design > Fast > (OCoLC)fst01141401
Teams In The Workplace > Data Processing > Fast > (OCoLC)fst01144684

Meshless Methods And Their Numerical Properties

ISBN: 1466517468, 9781466517462
Author/Editor(s): Hua 1956- Li; Shantanu S Mulay
Publisher: CRC Press ( Boca Raton, Fla. U.a. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Number of pages: 429
Categories:

650a
Numerische Mathematik
Gitterfreie Methode > Swd
Engineering Mathematics
Meshfree Methods (Numerical Analysis)
Meshfree Methods (Numerical Analysis) > Bl
Engineering Mathematics > Bl

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2011 3rd International Workshop On Intelligent Systems And Applications: Proceedings ISA 2011 28-29 May 2011, Wuhan, China

ISBN: 1424498570, 9781424498574
Author/Editor(s): International Workshop on Intelligent Systems and Applications (2011); Chunzhi Wang; Zhiwei Ye; IEEE Xplore (Online service); Hua zhong li gong da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Artificial Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Electronic Data Processing > Congresses
Expert Systems (Computer Science) > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Electronic Data Processing > Fast > (OCoLC)fst00906956
Expert Systems (Computer Science) > Fast > (OCoLC)fst00918516

2011 International Conference On Intelligent Computation And Bio-Medical Instrumentation: Proceedings 14-17 December 2011, Wuhan, Hubei, China

ISBN: 1457711524, 9781457711527
Author/Editor(s): International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation ((2011); IEEE Xplore (Online service); Guo li Chenggong da xue; Hua zhong gong xue yuan; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Prosthesis > Periodicals
Biomedical Engineering > Periodicals
Medical Instruments And Apparatus > Periodicals
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Medical Instruments And Apparatus > Fast > (OCoLC)fst01014194
Prosthesis > Fast > (OCoLC)fst01079519

China Learns From The Soviet Union, 1949-present

ISBN: 0739142224, 9780739142226
Author/Editor(s): Thomas P Bernstein; Hua-Yu Li
Publisher: Lexington Books ( Lanham )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009025629
Series: The Harvard Cold War Studies Book Series
Number of pages: 550
Categories:
Communism > China > History > 20th Century
Communism And Culture > China
Education > China > History > 20th Century
China > Foreign Relations > Soviet Union
Soviet Union > Foreign Relations > China
China > Politics And Government > 1949-
China > Economic Conditions > 1949-
China > Social Conditions > 1949-

China's Highway Of Information And Communication Technology

ISBN: 0230553753, 9780230553750
Author/Editor(s): Jiang Yu (1969-); Richard Li-Hua (1958-)
Publisher: Palgrave Macmillan ( New York )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009045305
Number of pages: 209
Categories:
Information Technology > China
Technological Innovations > China
Communication > Technological Innovations > China
China > Economic Conditions > 2000-

Historical Dictionary Of Modern Chinese Literature

ISBN: 081085516X, 9780810855168
Author/Editor(s): Li-hua Ying
Publisher: Scarecrow Press ( Lanham )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009027237
Series: Historical Dictionaries Of Literature And The Arts ( Volume 35 )
Number of pages: 466
Categories:
Chinese Literature > 20th Century > Dictionaries > English
Chinese Literature > 20th Century > Bio-bibliography
Authors, Chinese > 20th Century > Biography > Dictionaries