Advances In Product Family And Product Platform Design: Methods & Applications

ISBN: 1461479371, 9781461479376
Author/Editor(s): Timothy W Simpson; Jianxin (Roger) Jiao; Zahed Siddique; Katja Hölttä-Otto
Publisher:
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 819
Categories:
Engineering
Engineering Design
Industrial Engineering
Machinery
Industrial And Production Engineering
Production/Logistics/Supply Chain Management

Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

Proceedings Of 2nd International Conference On Computer Science And Network Technology: ICCSNT 2012 December 29-31, 2012, Changchun, China

ISBN: 1467329630, 9781467329637
Author/Editor(s): International Conference on Computer Science and Network Technology (2012); IEEE Xplore (Online service); Northeast Normal University; Heilongjiang da xue; Liaoning shi fan da xue; Dalian jiao tong da xue; Haerbin gong ye da xue; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: Institute Of Electrical And Electronics Engineers ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Information Networks > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Information Networks > Fast > (OCoLC)fst00972570

2013 IEEE International Symposium On Assembly And Manufacturing (ISAM): July 30th-Aug 2nd, 2013, Xi'an, China

ISBN: 1479916560, 9781479916566
Author/Editor(s): IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing ((2013); Jun Hong; Michael Yu Wang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Robotics and Automation Society; Xi'an jiao tong da xue; Cooperative Institutional Research Program (U.S.); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Flexible Manufacturing Systems > Congresses
Robots, Industrial > Congresses
Production Planning > Congresses
Assembly-line Methods > Congresses
Assembly-line Methods > Fast > (OCoLC)fst00819017
Flexible Manufacturing Systems > Fast > (OCoLC)fst00927244
Production Planning > Fast > (OCoLC)fst01078339
Robots, Industrial > Fast > (OCoLC)fst01099080

2013 10th International Conference On Service Systems And Service Management (ICSSSM): Proceedings Of ICSSSM'13 July 17-19, 2013, Hong Kong, China

ISBN: 1467344346, 9781467344340
Author/Editor(s): International Conference on Services Systems and Services Management (2013); Xiangyun Sean Zhou; Yongbo Xiao; Jianmin Jia; Jian Chen; Xiaoqiang Cau; IEEE Xplore (Online service); Man IEEE Systems; Chinese University of Hong Kong; China) Qing hua da xue (Beijing; Xi nan jiao tong da xue (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Electronic Commerce > Congresses
Computer Networks > Management > Congresses
Computer Systems > Management > Congresses
Service Industries > Management > Congresses
Computer Networks > Management > Fast > (OCoLC)fst00872323
Computer Systems > Management > Fast > (OCoLC)fst00872655
Electronic Commerce > Fast > (OCoLC)fst00906906
Service Industries > Management > Fast > (OCoLC)fst01113442

Computers And Their Impact On State Assessments: Recent History And Predictions For The Future

ISBN: 1617357251, 9781617357251
Author/Editor(s): Robert W Lissitz; Hong Jiao
Publisher: Information Age Publishing, Inc. ( Charlotte, NC )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2011048230
Series: The MARCES Book Series
Categories:
Educational Tests And Measurements > Computer Programs
Educational Tests And Measurements > Data Processing

Distributed-order Dynamic Systems: Stability, Simulation, Applications And Perspectives

ISBN: 1447128524, 9781447128526
Author/Editor(s): Zhuang Jiao; Yangquan Chen (1966-); Igor Podlubny
Publisher: Springer ( London U.a. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Series: SpringerBriefs In Electrical And Computer Engineering
Number of pages: 90
Categories:
(DE-588)4013396-5 > Dynamisches System > Gnd

2012 The First International Conference On Agro-Geoinformatics: August 2-4, Shanghai, China = Di 1 Jie Nong Ye Di Li Xin Xi Ke Xue Yu Gong Cheng Guo Ji Hui Yi Zhongguo, Shanghai

ISBN: 1467324949, 9781467324946
Author/Editor(s): International Conference on Agro-Geoinformatics (2012); IEEE Xplore (Online service); United States; George Mason University; Shanghai jiao tong da xue; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Agriculture > Geographic Information Systems > Congresses
Agricultural Informatics > Congresses