Raingan Kanwichai Rang Khwamkhithen Khong Phunam Sattri Botbat Khong Khropkhrua Chumchon Sangkhom Nai Kandulæ Phutit Cha Roket Læ Kanyu Ruamkan Nai Sangkhom: Opionion Of Women's Leaders Regarding The Roles Of Family, Community And Society In Provision Of Care To The AIDS Patients And Their Leading A Normal Life In The Society

ISBN: 9747227185, 9789747227185
Author/Editor(s):
Publisher: Thabuang Mahawitthayalai ( Bangkok )
Published/Copyright Year: 2542
Language: Thai
LCCN: 2002455357
Number of pages: 163

Thiralk Ngan Phraratchathan Phlœngsop Nang Thongyu Nakhawatchara Po.Pho., To.Cho., Cho.Mo. Na Meru Wat Ratbamrung, Phetkasem 69, Khet Bangkhæ KoThoMo., Wanathit Thi 23 Mokkarakhom 2543: Yu Yang Sanga Pha Chiwit Thi Keng Di Mi Suk

ISBN: 9742721343, 9789742721343
Author/Editor(s):
Publisher: S.n.] ( Bangkok )
Published/Copyright Year: 2542
Language: Thai
LCCN: 00365560
Number of pages: 231