Fragment Ur Arkiven: Festskrift Till Jan Brunius

ISBN: 918749101X, 9789187491016
Author/Editor(s): Jan Brunius (1947-); Marie Lennersand; A?sa Karlsson; Henrik Klackenberg
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Swedish
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 37 )
Number of pages: 378
Categories:
Archival Resources > Scandinavia
Manuscripts > Scandinavia
Brunius, Jan, > 1947-

Med Kartan I Fokus: En Va?gledning Till De Civila Och Milita?ra Kartorna I Riksarkivet

ISBN: 9187491001, 9789187491009
Author/Editor(s): Maria Gussarsson Wijk; Mats Ho?glund; Bo Lundstro?m
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Swedish
Series: Meddelanden Fra?n Krigsarkivet ( Volume XXXI )
Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 36 )
Number of pages: 398
Categories:
Cartography > Sweden
Sweden > Maps
Sweden > Riksarkivet

From Manuscripts To Wrappers: Medieval Book Fragments In The Swedish National Archives

ISBN: 9188366995, 9789188366993
Author/Editor(s): Jan Brunius (1947-)
Publisher: Swedish National Archives ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 35 )
Archival Guide
Number of pages: 252
Categories:
Manuscripts, Medieval > Sweden
Sweden > Riksarkivet

Det Globala Minnet: Nedslag I Den Internationalle Arkivhistorien

ISBN: 9188366979, 9789188366979
Author/Editor(s): Sweden
Publisher: [Riksarkivet] ( Va?stera?s )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Swedish
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 34 )
Landsarkivet I Go?teborg Skriftserie Arkiv I Va?st ( Volume 10 )
Landsarkivet I Lunds Skriftserie ( Volume 14 )
Landsarkivet I Lund Skriftserie ( Volume 14 )
Number of pages: 422
Categories:
Arkivvæsen
Historie
Norden
Europa

Skolvasendets Kallor: En Vagledning Till Skolforskning I Riksarkivet

ISBN: 9188366936, 9789188366931
Author/Editor(s): Lars Wickstrom; Bo Rundberg (1943-); Birgitta Gidlof; Sweden
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Swedish
LCCN: 2011513384
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 33 )
Number of pages: 299
Categories:
Sweden > Riksarkivet > Catalogs
Education > Sweden > History > Sources > Bibliography > Catalogs

Vasatidens Samhalle: En Vagledning Till Arkiven 1520-1620 I Riksarkivet

ISBN: 9188366863, 9789188366863
Author/Editor(s): Jan Brunius (1947-); Sweden
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Swedish
LCCN: 2010457964
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume nr32 )
Number of pages: 256
Categories:
Sweden > Riksarkivet > Catalogs
Archives > Sweden > Catalogs
Sweden > History > 1523-1654 > Sources > Bibliography > Catalogs

Myndigheternas Symboler: En Undersokning Gjord Av Riksarkivet

ISBN: 9188366812, 9789188366818
Author/Editor(s): Henrik Klackenberg; Vladimir A. Sagerlund (1942-); Johan Saage; Sweden
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Swedish
LCCN: 2008492092
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 30 )
Number of pages: 54
Categories:
Corporations, Government > Sweden > Insignia
Heraldry > Sweden
Insignia > Sweden
Sweden > History

1600-talets Jordbrukslandskap: En Introduktion Till De Aldre Geometriska Kartorna

ISBN: 9188366790, 9789188366795
Author/Editor(s): Mats Hoglund; Sweden
Publisher: Riksarkivet ( Stockholm )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Swedish
LCCN: 2008380363
Series: Skrifter Utgivna Av Riksarkivet ( Volume 29 )
Number of pages: 99
Categories:
Agriculture > Sweden > History > 17th Century
Land Use > Sweden > History > 17th Century
Topographical Surveying > Sweden > History > 17th Century