Shinobi No Mono 3: Resurrection

ISBN: 1565674901, 9781565674905
Author/Editor(s): Kazuo Mori (1911-1989); Hajime Takaiwa; Mazaichi Nagata; Raizo Ichikawa (1931-1969); Ayako Wakao (1933-); Eijiro Tono (1907-1994); Masao Mishima; Chumei Watanabe; Tomoyoshi Murayama (1901-1977); Kabushiki Kaisha Daie; Inc AnimEigo; Samurai Cinema (Firm)
Publisher: Kadokawa Pictures ( Wilmington, NC )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Japanese
Series: Samurai Cinema
Shinobi No Mono, Collectors Set ( Volume disc 3 )
Categories:
Murayama, Tomoyoshi, > 1901-1977 > Film Adaptations
Ninja > Drama
Japan > History > Period Of Civil Wars, 1480-1603 > Drama