Seidorei To Wa Nani Ka: Shinpojumu Zenkiroku, 2014-nen 10-gatsu 26-nichi Zai Nihon Kankoku YMCA Nihongun "ianfu"--bokyaku E No Teiko, Mirai No Sekinin

ISBN: 427502012X, 9784275020123
Author/Editor(s): Seidorei to wa Nani ka (Conference) ((2014); Yoshiaki Yoshimi (1946-); Nihongun "Ianfu" Mondai Web Saito Seisaku Iinkai
Publisher: Ochanomizu Shobo ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
LCCN: 2015522650
Series: Fight For Justice Bukkuretto ( Volume 2 )
Number of pages: 133
Categories:
Human Trafficking > Japan > Congresses
Comfort Women > Japan > Congresses
Sex > Political Aspects > Congresses
Slavery > Congresses