Niewaznosc Postepowania Sadowo-administracyjnego Jako Podstawa Skargi Kasacyjnej

ISBN: 8325533242, 9788325533243
Author/Editor(s): Grzegorz Rzasa
Publisher: Wydawn. C.H. Beck ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Polish
LCCN: 2011521057
Series: Monografie Prawnicze
Number of pages: 350
Categories:
Administrative Courts > Poland
Judicial Review Of Administrative Acts > Poland
Appellate Procedure > Poland

Orzecznictwo SN W Zakresie Postepowania Cywilnego--okiem Praktykow

ISBN: 832553401X, 9788325534011
Author/Editor(s): Andrzej Tomaszek; Olga Sztejnert-Roszak
Publisher: Wydawn. C.H. Beck ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Polish
LCCN: 2011521356
Series: Biblioteka Monitora Prawniczego
Number of pages: 664
Categories:
Poland > Sad Najwyzszy
Judgments > Poland
Civil Procedure > Poland

Konstytucja III RP W Tezach Orzeczniczych Trybunau Konstytucyjnego I Wybranych Sadow

ISBN: 8325526963, 9788325526962
Author/Editor(s): Marek Zubik; Piotr Bogdanowicz; Poland
Publisher: Wydawn. C.H. Beck ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Polish
LCCN: 2011521389
Series: Zbiory Orzecznictwa Becka
Number of pages: 966
Categories:
Poland > Konstytucja (1997)
Constitutional Law > Poland

Odpowiedzialnosc Odszkodowawcza Panstwa Za Dziaania Ustawodawcy: Ksztatowanie Sie Koncepcji I Instytutcji Na Tle Ogolnych Regu Odpowiedzialnosci Panstwa Do Poowy XX Wieku

ISBN: 8325533188, 9788325533182
Author/Editor(s): Bartomiej P. Wroblewski (1975-)
Publisher: Wydawn. C.H. Beck ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Polish
LCCN: 2011521181
Number of pages: 257
Categories:
Government Liability > Europe > History
Administrative Responsibility > Europe > History