Miyoshi Ichizoku To Oda Nobunaga: "tenka" O Meguru Haken Senso

ISBN: 4864031851, 9784864031851
Author/Editor(s): Tadayuki Amano (1976-)
Publisher: Ebisu Ko Sho Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Chusei Bushi Sensho ( Volume 31 )
Number of pages: 202
Categories:
Japan > Politics And Government > 16th Century
Miyoshi Family
880-06 > Oda, Nobunaga, > 1534-1582

Bukkyo O Meguru Nihon To Tonan Ajia Chiiki

ISBN: 4585226621, 9784585226628
Author/Editor(s): Koji Osawa (1976-)
Publisher: Bensei Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Ajia Yugaku ( Volume 196 )
Number of pages: 244
Categories:
Buddhism > Southeast Asia > History
Buddhism And International Relations > Southeast Asia
Buddhism And International Relations > Japan
Southeast Asia > Relations > Japan
Japan > Relations > Southeast Asia

Taiheiyo Bukkyo Seinenkai Taikai Kankei Shiryo

ISBN: 4835078578, 9784835078571
Author/Editor(s): Naoki Nakanishi (1961-)
Publisher: Fuji Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Ajia Bukkyo Bunka Kenkyu Sosho / Ryukoku Daigaku ( Volume 1 )
Shiryoshu, Senjika "Nihon Bukkyo" No Kokusai Koryu ( Volume dai I-ki )
Categories:
Buddhist Youth > Pacific Area > Societies, Etc > History > 20th Century > Sources
Buddhist Youth > Japan > History > 20th Century

Shinano Ogasawara-shi

ISBN: 4864031835, 9784864031837
Author/Editor(s): Yasutaka Hanaoka (1983-)
Publisher: Ebisu Ko Sho Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016384195
Series: Shirizu, Chusei Kanto Bushi No Kenkyu ( Volume dai 18-kan )
Number of pages: 387
Categories:
Ogasawara Family
Nagano-ken (Japan) > Politics And Government
Japan > Politics And Government > 1185-1600