Tu Lou Shen Yun: Yuan Sheng Tai Ke Jia Feng Qing Ge Wu Ji = The Charm Of Hakka Tulou The Singing And Dancing Collection Of Primative Hakka Culture

ISBN: 7888683967, 9787888683969
Author/Editor(s): Yongsheng Lai; Xiuhong Dai; Fujian Sheng Yongding Xian Kejia tu lou yi shu tuan
Publisher: Qiao Jia Ren Chuan Mei Gu Fen You Xian Gong Si ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Hakka (Chinese People) > China > Fujian Sheng > Music
Hakka (Chinese People) > Dwellings > China > Fujian Sheng
Hakka (Chinese People) > Social Life And Customs
Earth Houses > China > Fujian Sheng
Architecture, Domestic > China > Fujian Sheng
Vernacular Architecture > China > Fujian Sheng

Gang De Qin: The Piano In A Factory

ISBN: 7885313522, 9787885313524
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Huiyin Gan; Kwang-sk Ch'oe; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yng Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Piano > Drama
Fathers And Daughters > Drama
Custody Of Children > Fast
Divorce > Fast
Fathers And Daughters > Fast
Piano > Fast

Wu Geng Han

ISBN: 7884960737, 9787884960736
Author/Editor(s): Jizhou Yan; Wei Yang; Li Li; Kefu Shi; Ba yi dian ying zhi pian chang
Publisher: Shanghai Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si, Guangdong Da Sheng Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Lian He Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Chinese
Series: Hong Se Yuan Xian Jing Dian Zhen Cang ( Volume Red Cinema Classics Collection )
East Asian Film Collection
Categories:
China > History > Civil War, 1945-1949 > Drama
Feature Films > China

Shen Mi De Nu? Ren

ISBN: 7884783789, 9787884783786
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Zeru Tao; Meng Ren; Xiaorui Zhao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Jia Lian

ISBN: 7884783886, 9787884783885
Author/Editor(s): Peilin Dai; Shuyang Su; Jinbiao Zhang; Youliang Zhao; Lili Xu; Kui'e Zhao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Yi Ge Nu? Yan Yuan De Meng

ISBN: 7884783819, 9787884783816
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Fangbing Lin; Xiaowei Ma; Xiaomin Zhang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Liu Shaoqi De 44 Tian

ISBN: 7884783975, 9787884783977
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Fazeng Guo; Xiujie Liu; Ren Wang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Fa Xing ( Changsha )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Jian Dian Dian Ying Jian Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
880-07 > Liu, Shaoqi, > 1898-1969 > Drama
Feature Films > China

Ren Dao Zhong Nian: At Middle Age

ISBN: 7888681425, 9787888681422
Author/Editor(s): Rong Chen (1936-); Qimin Wang; Yu Sun; Hong Pan; Shichang Da; Changchun dian ying zhi pian chang; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zong Jing Xiao ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Zhongguo Jing Dian Dian Ying ( Volume Chinese Movies )
East Asian Film Collection
Categories:
Middle-aged Persons > China > Social Conditions > Drama
Feature Films

Yi Ge Nu? Ren De Ming Yun

ISBN: 7884783924, 9787884783922
Author/Editor(s): Ye Yuan; Jinbiao Zhang; Xin Yin; Bozhao Wang; Weiming Gao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China