Nihongo Gakushu, Kyoiku No Rekishi: Ekkyosuru Kotoba To Hitobito = The History Of Learning And Teaching Japanese As A Second Language Languages And People Across Borders

ISBN: 4130820192, 9784130820196
Author/Editor(s): Yuka Kawaji (1959-)
Publisher: To Kyo Daigaku Shuppankai ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016394568
Number of pages: 306
Categories:
Japanese Language > Study And Teaching > History
Japanese Language > Study And Teaching > Foreign Speakers

Seiji Sanka To Minshu Seiji

ISBN: 4130321242, 9784130321242
Author/Editor(s): Masahiro Yamada (1965-)
Publisher: To Kyo Daigaku Shuppankai ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016394983
Series: Shirizu Nihon No Seiji ( Volume Contemporary Japanese Politics )
Shirizu Nihon No Seiji (Tokyo Daigaku. Shuppankai) ( Volume 4 )
Number of pages: 200
Categories:
Political Participation
Political Participation > Japan

Kihon Keikaku Wa Nosei Kaikaku To TPP Ni Do Tachimukau No Ka: Nihon Nogyo, Nosei No Daitenkan

ISBN: 4541040751, 9784541040756
Author/Editor(s): Nobukazu Taniguchi (1948-); Mitsuyoshi Ando (1966-)
Publisher: No Rin To Kei Kyo Kai ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016443190
Series: Nihon Nogyo Nenpo ( Volume 62 )
Number of pages: 227
Categories:
Agriculture And State > Japan > History > 21st Century

Kosasuru Kabuki To Shingeki

ISBN: 4864050902, 9784864050906
Author/Editor(s): Akira Kamiyama (1950-)
Publisher: Shinwasha ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Kindai Nihon Engeki No Kioku To Bunka ( Volume 4 )
Number of pages: 344
Categories:
Theater > Japan > History > 19th Century
Theater > Japan > History > 20th Century
Kabuki > History > 19th Century
Kabuki > History > 20th Century

Sen To Chihiro No Kamikakushi: Spirited Away

ISBN: 4168120112, 9784168120114
Author/Editor(s): Kabushiki Kaisha Sutajio Jiburi; Kabushiki Kaisha Bungei Shunju
Publisher: Bungei Shunju ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Jiburi No Kyokasho ( Volume 12 )
Bunshun Jiburi Bunko ( Volume G-1-12 )
Number of pages: 255
Categories:
880-05 > Sen To Chihiro No Kamikakushi (Motion Picture)
880-06 > Miyazaki, Hayao, > 1941- > Sen To Chihiro No Kamikakushi
Animated Films > Japan > History And Criticism