Tovarystvo Kolyshnikh Voiakiv Ukrainskoi Povstanskoi Armii V Kanadi: Istoriia V "obizhnykakh", (1952-1993)

ISBN: 1897431627, 9781897431627
Author/Editor(s): Ihor Homziak; Dmytro Prodanyk
Publisher: Vydavnyt S Tvo Litopys UPA ( L Viv )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume tom 51 )
Number of pages: 533
Categories:
Ukraine > History > 1944-1991
Veterans > Ukraine
Ukrainians > Canada
Ukrainians > Fast > (OCoLC)fst01160566
Veterans > Fast > (OCoLC)fst01165710
Canada > Fast > (OCoLC)fst01204310
Ukraine > Fast > (OCoLC)fst01211738

Komandyry Viddiliv TV 22 UPA "Chornyi? Lis"

ISBN: 1897431589, 9781897431580
Author/Editor(s): I?Aroslav Koretchuk; Petro Hant?si?uk
Publisher: Vydavnyt S Tvo Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii?. Serii?a? "Podii? I Li?u?dy" ( Volume knyha 27 )
Number of pages: 110
Categories:
Ukrai?ns?ka Povstans?ka Armii?a > Stanyslavivs?kyi? Taktychnyi? Vidtynok > Biography
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954

Ukrainskyi Vyzvolnyi Rukh U Postatiakh Kerivnykiv: Volynska Ta Brestska Oblasti (1930-1955) = Ukrainian Liberation Movement Through The Biographies Of Its Leaders Volyn And Brest Oblasts (1930-1955)

ISBN: 1897431597, 9781897431597
Author/Editor(s): IAroslav Antoniuk
Publisher: Li Topis UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA - Biblioteka ( Volume tom 13 )
Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume tom 13 )
Number of pages: 1069
Categories:
Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv > Biography
Nationalists > Ukraine > Biography
Volhynia (Ukraine) > History > 20th Century > Sources
Brestskaia Voblasts (Belarus) > History > 20th Century > Sources
Ukraine > History > Autonomy And Independence Movements
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954
Ukrainska Povstanska Armiia > History

Mizh Viinoiu Ta Myrom: Vidnosyny Mizh OUN I UPA Ta Zbroinymy Sylamy Uhorshchyny (1939-1945) = Between War And Peace Relations Between OUN And UPA And The Armed Forces Of Hungary (1939-1945)

ISBN: 1897431554, 9781897431559
Author/Editor(s): Oleksandr Pahiria
Publisher: Litopys UPA ( L Viv )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Ukrainian
LCCN: 2014433112
Series: Litopys UPA - Biblioteka ( Volume tom 12 )
Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume t. 12 )
Number of pages: 581
Categories:
World War, 1939-1945 > Underground Movements > Ukraine
Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv > History
Ukrainska Povstanska Armiia > History
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954
Hungary > Military Relations > Ukraine
Ukraine > Military Relations > Hungary
Hungary > History, Military
Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv > Fast > (OCoLC)fst00575690

Zolochivs?ka Okruha OUN: Dokumenty I Materialy Referentury SB 1944-1951

ISBN: 1897431546, 9781897431542
Author/Editor(s): Mykhai?lo Romani?uk; Instytut ukrai?ns?koi? arkheohrafii? ta dz?hereloznavstva im. M.S. Hrushevs?koho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume Nova Serii?a?, Tom 23 )
Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii? ( Volume nova Serii?a, T. 23 )
Number of pages: 1317
Categories:
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > History > Sources
Ukrai?ns?ka Povstans?ka Armii?a > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
Insurgency > Ukraine > Zolochivs?kyi? Rai?on (L?vivs?ka Oblast?) > History > Sources
Zolochivs?kyi? Rai?on (L?vivs?ka Oblast?, Ukraine) > History, Military > 20th Century > Sources

Zolochivska Okruha OUN: Orhanizatsiini Dokumenty 1941-1952

ISBN: 1897431600, 9781897431603
Author/Editor(s): Mykhailo Romaniuk; Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume Nova Seriia, Tom 24 )
Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume nova Seriia, T. 24 )
Number of pages: 1397
Categories:
Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainska Povstanska Armiia > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
Insurgency > Ukraine > Zolochivskyi Raion (Lvivska Oblast) > History > Sources
Zolochivskyi Raion (Lvivska Oblast, Ukraine) > History, Military > 20th Century > Sources

Pidpillia OUN Na Bukovyni, 1943-1951: Dokumenty I Materialy

ISBN: 1897431384, 9781897431382
Author/Editor(s): Dmytro Prodanyk; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho.j
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Number of pages: 783
Categories:
880-04 > Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
National Liberation Movements > Bukovina (Romania And Ukraine) > History > Sources

Rostyslav Voloshyn

ISBN: 1897431414, 9781897431412
Author/Editor(s): Ihor Marchuk
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii?. Serii?a? "Podii? I Li?u?dy" ( Volume kn. 18 )
Number of pages: 126
Categories:
Voloshyn, Rostyslav, > 1911-1944
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > Biography
Volhynia (Ukraine) > History > Autonomy And Independence Movements

Provid OUN Karpats?koho Krai?u?

ISBN: 1897431473, 9781897431474
Author/Editor(s): Vasyl? Il?nyt?s?kyi?
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii?. Serii?a? "Podii? I Li?u?dy" ( Volume kn. 21 )
Number of pages: 126
Categories:
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > Biography
Ukrainian Carpathians Region (Ukraine) > History > 20th Century
Ukrainian Carpathians Region (Ukraine) > Biography