Srikhanda Tarumula Mahavihara (Sikhammu Vahah) Mhasika Va Pravrajyasambara (cudakarma), 2060: Srikhand Tarumal Mahavihar Mhasika An Introduction To Srikhand Tarumula Mahavihar

ISBN: 9994656384, 9789994656387
Author/Editor(s): Rajendramana Bajracarya; Srikhanda Tarumula Mahavihara Samrakshana tatha Sancalana Samiti
Publisher: Srikhanda Tarumula Mahavihara Samrakshana Tatha Sancalana Samiti ( Yem )
Published/Copyright Year: 2062
Language: Newari
LCCN: 2007431057
Categories:
Srikhanda Tarumula Mahavihara (Kathmandu, Nepal)