The Complete Lady Snowblood: Lady Snowblood ; Lady Snowblood Love Song Of Vengeance

ISBN: 1681430959, 9781681430959
Author/Editor(s): Toshiya Fujita (1932-1997); Kikumaru Okuda; Norio Osada (1942-); Kiyohide Ohara; Meiko Kaji; Toshio Kurosawa; Masaaki Daimon; Miyoko Akaza (1944-); Shin-ichi Uchida; Takeo Chii (1942-2012); Noboru Nakaya (1929-2006); Yoshiko Nakada (1953-); Akemi Negishi (1934-2008); Kaoru Kusuda; Sanae Nakahara (1935-2012); Eiji Okada (1920-1995); Ko Nishimura; Mayumi Maemura; Juzo Itami (1933-1997); Yoshio Harada (1940-2011); Kazuko Yoshiyuki (1935-); Shin Kishida (1939-1982); Koji Nanbara (1927-2001); Rinichi Yamamoto (1927-1980); Toru Abe (1917-1993); Shunsuke Mizoguchi; Akira Hamada (1941-); Masasuke Hirose; Masaki Tamura (1939-); Kazuo Satsuya; Masaaki Hirao (1937-); Kenjiro Hirose; Osamu Inoue (1932-); Tatsuo Suzuki (1935-); Yukio Higuchi; Kazuo Koike (1936-); Kazuo Kamimura; Howard Hampton (1958-); Toho Kabushiki Kaisha; Tokyo Eiga Co. Ltd.; Janus Films; Criterion Collection (Firm)
Publisher: The Criterion Collection ( New York New York )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: The Criterion Collection ( Volume 790 )
Criterion Collection (Blu-ray Discs) ( Volume 790 )
Categories:
Women Martial Artists > Japan > Drama
Revenge > Drama
Martial Arts > Drama
Japan > History > Meiji Period, 1868-1912 > Drama
Martial Arts > Fast > (OCoLC)fst01010821
Revenge > Fast > (OCoLC)fst01096476
Women Martial Artists > Fast > (OCoLC)fst01178128
Japan > Fast > (OCoLC)fst01204082

Death By Hanging

ISBN: 1681431076, 9781681431079
Author/Editor(s): Nagisa Oshima (1932-2013); Tsutomu Tamura (1933-1997); Mamoru Sasaki (1936-2006); Michinori Fukao; Kei Sato (1928-2010); Fumio Watanabe (1929-2004); Yung-do Yun (1943-); Yasuhiro Yoshioka (1934-); Hikaru Hayashi (1931-2012); Sueko Shiraishi; Criterion Collection (Firm)
Publisher: The Criterion Collection ( New York )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Criterion Collection ( Volume 798 )
Criterion Collection (Blu-ray Discs) ( Volume 798 )
Categories:
Capital Punishment > Japan > Drama
Hanging > Japan > Drama
Koreans > Japan > Drama
Foreign Films > Japan
Motion Pictures, Japanese
Capital Punishment > Fast > (OCoLC)fst00846392
Foreign Films > Fast > (OCoLC)fst00931835
Hanging > Fast > (OCoLC)fst00951060

Borobudur As Cultural Landscape: Local Communities' Initiatives For The Evolutive Conservation Of Pusaka Saujana Borobudur

ISBN: 1920901671, 9781920901677
Author/Editor(s): Kiyoko Kanki; Laretna T. Adishakti (1958-); Titin Fatimah
Publisher: Trans Pacific Press ( Melbourne Victoria )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Number of pages: 232
Categories:
Borobudur (Temple : Magelang, Indonesia)
Cultural Property > Protection > Indonesia
Environmental Management > Indonesia
Historic Sites > Conservation And Restoration > Indonesia > Borobudur
Borobudur (Indonesia) > Cultural Policy
Borobudur (Indonesia) > Social Life And Customs

Silent Ozu: Walk Cheerfully ; That Night's Wife ; Dragnet Girl

ISBN: 1604659882, 9781604659887
Author/Editor(s): Yasujiro Ozu (1903-1963); Criterion Collection (Firm); Janus Films; Shochiku Kabushiki Kaisha
Publisher: Criterion Collection ( New York )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Series: Eclipse From The Criterion Collection ; 42
Eclipse (Criterion Collection (Firm))
Criterion Collection (DVD Videodiscs)
Categories:
Silent Films > Japan

Throne Of Blood

ISBN: 1604658037, 9781604658033
Author/Editor(s): Akira Kurosawa (1910-1998); Toshiro? Mifune (1920-1997); Takashi Shimura (1905-1982); Isuzu Yamada (1917-2012); To?ho? Kabushiki Kaisha; Criterion Collection (Firm)
Publisher: The Criterion Collection ( United States )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
Series: Criterion Collection ( Volume 190 )
Criterion Collection (Blu-ray Discs) ( Volume 190 )
Categories:
Samurai > Japan > Drama
Samurai > Fast > (OCoLC)fst01104697
Japan > Fast > (OCoLC)fst01204082

Like Someone In Love

ISBN: 1604658398, 9781604658392
Author/Editor(s): Abbas Kiarostami; Marin Karmitz; Kenzo Horikoshi; Ryo Kase (1974-); Rin Takanashi (1988-); Tadashi Okuno; Katsumi Yanagijima; Eurospace; MK2 Productions; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( Irvington New York )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
Series: The Criterion Collection ( Volume 708 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 708 )
Categories:
Prostitutes > Drama
Widowers > Drama
Man-woman Relationships > Drama

Hana Saku Minato

ISBN: 1604658800, 9781604658804
Author/Editor(s): Yoshiro Tsuji; Keisuke Kinoshita (1912-1998); Eitaro Ozawa (1909-1988); Ken Uehara (1909-1991); Mitsuko Mito; Chishu Ryu (1904-1993); Chieko Higashiyama (1890-1980); Eijiro Tono (1907-1994); Hiroshi Kusuda; Sakari Abe; Isamu Motoki; Kazuo Kikuta (1908-1973); Janus Films; Shochiku Kabushiki Kaisha; Criterion Collection (Firm)
Publisher: The Criterion Collection ( Irvington New York )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
Series: Eclipse From The Criterion Collection. Series 41, Kinoshita And World War II
Eclipse (Criterion Collection (Firm))
Categories:
Swindlers And Swindling > Drama
Fishing Villages > Japan > Drama
Conscience > Drama
World War, 1939-1945 > Japan > Drama
Kikuta, Kazuo, > 1908-1973 > Film Adaptations