Mana Padya-sangraha: (Jodhapura Naresa Paramapada Prapta Rajarshi Maharaja Sri Manasimhaji Dvara Racita Vyavaharika Atmajnana Ke Padom Ka Sangraha)

ISBN: 9384168874, 9789384168872
Author/Editor(s): Manasimha (1783-1843); Ramagopala Mohata (1876-1963)
Publisher: Maha Ra Ja Ma Nasim Ha Pustaka Praka S A S Odha Kendra ( Jodhapura )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Braj
LCCN: 2015359787
Number of pages: 587
Categories:
Hindi Poetry > 19th Century > History And Criticism
Hindi Poetry > Fast > (OCoLC)fst00956988

Umaraukosa: Samskrta Ke Prasiddha Abhidhana Amarakosa Ka Kavi Suvamsa Krta Brajabhasha Anuvada

ISBN: 8177420976, 9788177420975
Author/Editor(s): Amarasimha; Lakshmidhara Malaviya; Suvamsa Sukla (fl. 19th cent)
Publisher: Aditya Prakasana ( Nai Dilli )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Braj
LCCN: 2010326870
Number of pages: 272
Categories:
Sanskrit Language > Synonyms And Antonyms
Sanskrit Language > Homonyms

Caurasi Vaishnavana Ki Varta

ISBN: 8189989057, 9788189989057
Author/Editor(s): Gokulanatha (1551-1647); Kamala Sankara Tripathi; Uttara Pradesa Hindi Samsthana
Publisher: Uttara Pradesa Hindi Samsthana ( Lakhanau )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Braj
LCCN: 2009312064
Series: Granthamala ( Volume sankhya-3 )
Number of pages: 202
Categories:
Vallabhacarya, > 1479-1531 > Disciples > Biography
Vallabhachars > Biography
Pustimarga

Kavyakrti, Navina Sangraha, Haphijullaha Kham

ISBN: 818998912X, 9788189989125
Author/Editor(s): Hafijullaha Kham (b. 1850); Anantarama Misra Ananta (1956-)
Publisher: Uttara Pradesa Hindi Samsthana ( Lakhanau )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Braj
LCCN: 2008419438
Series: Granthamala ( Volume sankhya 4 )
Number of pages: 293
Categories:
Braj Poetry > 1500-1800
Braj Poetry > 19th Century

Uddhava Carita: Bharamaragita Parampara Ki Durlabha Pandulipi Ka Sampadana

ISBN: 8190582127, 9788190582124
Author/Editor(s): Krshnacaitanya Gosvami Nijadasa (19th cent); N. C. Bansal (1936-); Asoka Agravala; Sukarakshetra Sodha Samsthana
Publisher: Sukarakshetra Sodha Samsthana ( Kasaganja, U. Pra. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Braj
LCCN: 2008319482
Number of pages: 147
Categories:
Nijadasa, Krshnacaitanya Gosvami, > 19th Cent > Uddhava Carita
Krishna (Hindu Deity) > Poetry