Kailuo Xuan Yan De Yi Yi Yu Ying Xiang: The Significance And Impact Of The Cairo Declaration

ISBN: 9866475603, 9789866475603
Author/Editor(s): Kailuo xuan yan qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2014); Sihua Wu; Fangshang Lu; Yongle Lin
Publisher: Zheng Da Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: Zheng Da Ren Wen Xi Lie Cong Shu
Number of pages: 244
Categories:
World War, 1939-1945 > Diplomatic History > Congresses
International Relations > Congresses
Sovereignty > Congresses
Taiwan > Foreign Relations > Congresses
Diplomatic History > Fast > (OCoLC)fst01905576
Diplomatic Relations > Fast > (OCoLC)fst01907412
International Relations > Fast > (OCoLC)fst00977053
Sovereignty > Fast > (OCoLC)fst01127379

Taiwan Wai Jiao Zhan Lue

ISBN: 9868814243, 9789868814240
Author/Editor(s): Taiwan wai jiao zhan lue xue shu yan tao hui ((2013); Zhengfeng Shi (1958-)
Publisher: She Tuan Fa Ren Li Denghui Min Zhu Xie Hui ( Xinbei Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Series: Taiwan Min Zhu Cong Shu ( Volume 005 )
Number of pages: 213
Categories:
Taiwan > Foreign Relations > 21st Century > Congresses
Taiwan > Politics And Government > 2000- > Congresses

Hai Xia Liang An Jing Zheng Li Lun Tan Lun Wen Ji

ISBN: 7544516253, 9787544516259
Author/Editor(s): Hai xia liang an jing zheng li lun tan ((2011); Minrong Li
Publisher: Changchun Chu Ban She ( Changchun Shi )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
LCCN: 2011529737
Categories:
Competition > China > Congresses
Competition > Taiwan > Congresses
China > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
880-05 > Fujian Sheng (China) > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Economic Relations > China > Congresses
China > Economic Conditions > 2000- > Congresses
880-06 > Fujian Sheng (China) > Economic Conditions > Congresses
Taiwan > Economic Conditions > 1975- > Congresses

Liang An Jing Mao Xin Qi Ji: Jin Rong Yu Zhi Hui Cai Chan Pian

ISBN: 9868092663, 9789868092662
Author/Editor(s): Liang an jing mao lun tan ((2010); Weilin Wang; Xin Taiwan ren wen jiao ji jin hui
Publisher: Xin Taiwan Ren Wen Jiao Ji Jin Hui Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Chinese
Number of pages: 277
Categories:
Taiwan > Foreign Economic Relations > China > Congresses
China > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Economic Conditions > 1975- > Congresses
China > Economic Conditions > 2000- > Congresses

Di Wu Jie Liang An Jing Mao Wen Hua Lun Tan Wen Ji

ISBN: 7510801443, 9787510801440
Author/Editor(s): Liang an jing mao wen hua lun tan (2009); Zhong gong zhong yang Taiwan gong zuo ban gong shi; Zhongguo guo min dang
Publisher: Jiu Zhou Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
LCCN: 2010383891
Categories:
China > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Economic Relations > China > Congresses

Taiwan Jia Ru WTO Zhi Hui Gu Yu Zhan Wang

ISBN: 9868129125, 9789868129122
Author/Editor(s): "Taiwan jia ru WTO zhi hui gu yu zhan wang" yan tao hui ((2009); Zongle Huang
Publisher: She Tuan Fa Ren Taiwan Guo Ji Fa Xue Hui ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Guo Ji Jing Ji Fa Xi Lie Cong Shu
Number of pages: 281
Categories:
World Trade Organization > Taiwan > Congresses
Foreign Trade Regulation > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Economic Relations > Congresses
Taiwan > Commercial Policy > Congresses

Taiwan Zheng Ju Fa Zhan Yu Liang An Guan Xi: Di Er Jie "Beijing Tai Yan Lun Tan" Lun Wen Hui Bian

ISBN: 7801416090, 9787801416094
Author/Editor(s): Beijing Tai yan lun tan (2007)
Publisher: Tai Hai Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
LCCN: 2008403818
Series: Beijing Lian He Da Xue Taiwan Yan Jiu Yuan Wen Ku . Di 4 Ji
Categories:
Taiwan > Politics And Government > 2000- > Congresses
Taiwan > Foreign Relations > China > Congresses
China > Foreign Relations > Taiwan > Congresses

Cross-strait At The Turning Point: Institution, Identity And Democracy

ISBN: 9860169764, 9789860169768
Author/Editor(s): Taiwan-American Conference on Contemporary China (2008); I Yuan; Guo li zheng zhi da xue
Publisher: Institute Of International Relations, National Chengchi University ( Taipei, Taiwan )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2009387759
Series: Institute Of International Relations English Series ( Volume no. 54 )
Number of pages: 524
Categories:
Taiwan > Foreign Relations > China > Congresses
China > Foreign Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Relations > Congresses
Taiwan > Politics And Government > Congresses

Guo Jia Ren Tong Yu Liang An Wei Lai

ISBN: 999379435X, 9789993794356
Author/Editor(s): "Guo jia ren tong yu liang an wei lai" guo ji yan tao hui ((2004); Zhidong Hao (1952-)
Publisher: Aomen Da Xue ( Aomen )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
LCCN: 2009407594
Number of pages: 397
Categories:
Nationalism > Taiwan > Congresses
Nationalism > China > Congresses
Chinese Reunification Question, 1949-
Taiwan > Foreign Relations > China > Congresses
China > Foreign Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Politics And Government > 2000-

Liang An Jing Mao Wen Hua Lun Tan Wen Ji

ISBN: 7801956702, 9787801956705
Author/Editor(s): Liang an jing mao wen hua lun tan (2007); Zhong gong zhong yang Taiwan gong zuo ban gong shi; Zhongguo guo min dang
Publisher: Jiu Zhou Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2007
Language: Chinese
LCCN: 2008553407
Categories:
China > Foreign Economic Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Foreign Economic Relations > China > Congresses
China > Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Relations > China > Congresses