Chiiki Ho?katsu Kea Shisutemu: "suminareta Chiiki De Oiru" Shakai O Mezashite

ISBN: 4766420225, 9784766420227
Author/Editor(s): Shu?zo? Nishimura (1945-); Kokuritsu Shakai Hosho? Jinko? Mondai Kenkyu?jo (Japan)
Publisher: Keio Gijuku Daigaku Shuppankai ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Series: Kenkyu? So?sho / Kokuritsu Shakai Hosho?, Jinko? Mondai Kenkyu?jo
Kenkyu? So?sho (Kokuritsu Shakai Hosho? Jinko? Mondai Kenkyu?jo (Japan))
Number of pages: 323
Categories:
Older People > Services For > Japan
Old Age Assistance > Japan
Older People > Government Policy > Japan
Local Government > Japan

Iry To Kaigo No Sedaikan Kakusa: Genj To Kaikaku

ISBN: 4492701117, 9784492701119
Author/Editor(s): Eiji Tajika (1949-); Motohiro Sat (1969-)
Publisher: Ty Keizai Shinpsha ( Tky )
Published/Copyright Year: 2005
Language: Japanese
Number of pages: 342
Categories:
Old Age Assistance > Japan
Older People > Medical Care > Japan
Social Security > Japan
Older People > Government Policy > Japan
Older People > Services For > Japan
Health Insurance > Japan

Gendai Nihon No Seisaku Keisei To Jmin Ishiki: Kreisha Fukushi No Tenkai Katei

ISBN: 4766411382, 9784766411386
Author/Editor(s): Toshimi Sasaki (1974-)
Publisher: Kei Gijuku Daigaku Shuppankai ( Tky )
Published/Copyright Year: 2005
Language: Japanese
Series: Ssho 21COE-CCC Tabunka Sekai Ni Okeru Shimin Ishiki No Dtai ( Volume 4 )
Number of pages: 175
Categories:
Older People > Government Policy > Japan
Older People > Services For > Japan
Old Age Assistance > Japan
Older People > Japan > Social Conditions

Chåokåorei Shakai To Mukiau

ISBN: 4815804621, 9784815804626
Author/Editor(s): Masao Tao (1946-); Ayako Fujita; Shåuzåo Nishimura (1945-)
Publisher: Nagoya Daigaku Shuppankai ( Nagoya )
Published/Copyright Year: 2003
Language: Japanese
Number of pages: 236
Categories:
Longevity > Social Conditions > Japan
Older People > Government Policy > Japan
Old Age Assistance > Government Policy
Aged > Japan

Kaigo Hoken Kåiwåado Jiten

ISBN: 4805820861, 9784805820865
Author/Editor(s): Nobuyoshi Kizaki (1950-)
Publisher: Chåuåo Håoki Shuppan ( Tåokyåo )
Published/Copyright Year: 2001
Language: Japanese
Number of pages: 305
Categories:
Aged > Services For > Government Policy > Japan
Social Security > Japan
Aged > Services For > Government Policy > Cross-cultural Studies
Old Age Assistance > Japan