Browse Sub-Categories

Tang Monk Disciples Monkey King: Tang Seng Shou Mei Hou Wang Wei Tu

ISBN: 1572270861, 9781572270862
Author/Editor(s): Debby Chen; Wenhai Ma; Cheng'en Wu (ca. 1500-ca. 1582)
Publisher: Pan Asian Publications ( Union City, CA )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2005924230
Series: Adventures Of Monkey King ( Volume 3[Hou Wang Li Xian Ji] )
Categories:
Folklore > China > Juvenile Literature
Monkeys > Folklore
Chinese Language Materials > Bilingual