Sei To Shi

ISBN: 4393299434, 9784393299432
Author/Editor(s): Susumu Shimazono (1948-)
Publisher: Kabushiki Kaisha Shunju Sha ( To Kyo To Chiyoda Ku )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
LCCN: 2015432719
Series: Shirizu Nihonjin To Shukyo ( Volume Religion And The Japanese )
Number of pages: 257
Categories:
Life And Death, Power Over > Religious Aspects
Japan > Religion > 1600-1868
Japan > Religion > 1868-1912
Life And Death, Power Over > Religious Aspects > Fast > (OCoLC)fst00998204
Religion > Fast > (OCoLC)fst01093763
Japan > Fast > (OCoLC)fst01204082

Sei To Shi

ISBN: 4792409616, 9784792409616
Author/Editor(s): Iwayumi Suzuki (1951-); Norikazu Tanaka (1949-)
Publisher: Seibundo ( O Saka Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Series: Koza Tohoku No Rekishi ( Volume dairokukan )
Number of pages: 315
Categories:
880-04 > Tohoku Chiho-Rekishi > Jlabsh/4
880-05 > Sei To Shi > Jlabsh/4
Life And Death, Power Over
Death > Japan > Tohoku Region > Religious Aspects
Funeral Rites And Ceremonies > Japan > Tohoku Region > History
Death > Religious Aspects > Fast > (OCoLC)fst00888649
Funeral Rites And Ceremonies > Fast > (OCoLC)fst00936223
Life And Death, Power Over > Fast > (OCoLC)fst00998199

Jiku? O Koeru Seimei: "inochi" No Imi O Toinaosu

ISBN: 4585210148, 9784585210146
Author/Editor(s): Taisho? Daigaku
Publisher: Bensei Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Series: Kenkyu? So?sho / Taisho? Daigaku So?go? Bukkyo? Kenkyu?jo ( Volume dai 25-kan )
Kenkyu? So?sho (Taisho? Daigaku. So?go? Bukkyo? Kenkyu?jo) ( Volume dai 25-kan )
Categories:
Life > Religious Aspects > Buddhism
Life And Death, Power Over > Religious Aspects

Nihonjin No Tamashii No Yukue: Kodai Nihon To Ryky No Shiseikan

ISBN: 4905194385, 9784905194385
Author/Editor(s): Ken'ichi Tanigawa
Publisher: Fuzanb Int Nashonaru ( T Ky To Chiyoda Ku )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Japanese
Number of pages: 247
Categories:
Death > Japan > Folklore
Death > Japan > Ryukyu Islands > Folklore
Life > Folklore
Life And Death, Power Over > Religious Aspects
Japan > Religious Life And Customs > History > To 794

Nihonjin No Shiseikan O Yomu: Meiji Bushid Kara "Okuribito" E

ISBN: 4022599855, 9784022599858
Author/Editor(s): Susumu Shimazono (1948-)
Publisher: Asahi Shinbun Shuppan ( Tky )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Japanese
Series: Asahi Sensho ( Volume Asahi Sensho )
Number of pages: 244
Categories:
Life And Death, Power Over > Religious Aspects
Bushido
880-05 > Sei To Shi > Jlabsh/4
Death > Japan
Death > Japan > Religious Aspects

Gutes Leben Und Guter Tod Von Der Spätantike Bis Zur Gegenwart: Ein Philosophisch-ethischer Diskurs über Die Jahrhunderte Hinweg

ISBN: 3110281309, 9783110281309
Author/Editor(s): Albrecht Classen
Publisher: De Gruyter ( Berlin )
Published/Copyright Year: 2012
Language: German
Series: Theophrastus Paracelsus Studien ( Volume 4 )
Number of pages: 470
Categories:
Paracelsus, > 1493-1541
Life And Death, Power Over > Religious Aspects
Theological Anthropology
Religious Life
Hedonism

The Law Of Life And Death

ISBN: 0674051041, 9780674051041
Author/Editor(s): Elizabeth Price Foley
Publisher: Harvard University Press ( Cambridge, Mass. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2010047701
Number of pages: 304
Categories:
Death > Proof And Certification > United States
Life And Death, Power Over > Moral And Ethical Aspects
Life And Death, Power Over > Decision Making
Right To Life > United States
Right To Die > Law And Legislation > United States
Euthanasia > Law And Legislation > United States