Browse Sub-Categories

Poetry As Image: The Visual Culture Of Waka In Sixteenth-century Japan

ISBN: 9004292489, 9789004292482
Author/Editor(s): Tomoko Sakomura
Publisher: Brill ( Leiden )
Published/Copyright Year: 2016
Language: English
Series: Japanese Visual Culture ( Volume 16 )
Number of pages: 260
Categories:
Waka > History And Criticism
Waka > Illustrations
Art And Literature > Japan > History > 16th Century
Japanese Poetry > 1185-1600 > History And Criticism
Art, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Art And Literature > Fast > (OCoLC)fst00815400
Art, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods > Fast > (OCoLC)fst01711013
Japanese Poetry > Fast > (OCoLC)fst00981898

Busshitachi No Nanto Fukko: Kamakura Jidai Chokokushi O Minaosu = Sculptors In The Reconstruction Of The Great Temples Of Nara

ISBN: 464201652X, 9784642016520
Author/Editor(s): Hiroki Shiozawa (1958-)
Publisher: Yoshikawa Ko Bunkan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
LCCN: 2016423018
Number of pages: 304
Categories:
Buddhist Sculpture > Japan
Buddhist Art > Japan
Sculpture, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Sculpture, Japanese > Heian Period, 794-1185
Sculptors > Japan > History

Rakuchu Rakugai Zubyobu: Tsukurareta "Kyoto" O Yomitoku

ISBN: 4642058222, 9784642058223
Author/Editor(s): Michihiro Kojima (1956-)
Publisher: Yoshikawa Ko Bunkan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Series: Rekishi Bunka Raiburari ( Volume 422 )
Categories:
Screen Painting, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Screen Painting, Japanese > Edo Period, 1600-1868
Kyoto (Japan) > In Art

Kataridasu Emaki: "Kokawadera Engi Emaki" "Shigisan Engi Emaki" "Haizumi Monogatari Emaki" Ron

ISBN: 4434207512, 9784434207518
Author/Editor(s): Wakana Kamei (1962-)
Publisher: Buryukke ( To Kyo To Kunitachi Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Number of pages: 380
Categories:
Scrolls, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Painting, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Narrative Painting, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
880-05 > Kokawadera > In Art
880-06 > Kokawadera Engi
880-07 > Shigisan Engi

Kamakura Bakufu Tochi Kozo No Kenkyu

ISBN: 4751746006, 9784751746004
Author/Editor(s): Kazuhiko Uesugi (1959-)
Publisher: Azekura Shobo ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
LCCN: 2015389912
Series: Rekishi Kagaku Sosho
Number of pages: 386
Categories:
Japan > History > Kamakura Period, 1185-1333
Japan > Politics And Government > 1185-1333
Finance, Public > Japan > History > To 1500

Kokuho Choju Jinbutsu Giga

ISBN: 458527183X, 9784585271833
Author/Editor(s): Kakuyu (1053-1140); Harumichi Ishizuka (1942-); Yoshitoyo Ohara; Japan) Kozanji (Kyoto
Publisher: Bensei Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Categories:
Scrolls, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Painting, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Animals In Art
Scrolls Of Frolicking Animals And People

Kokuho Kegonshu Soshi Eden

ISBN: 4585271821, 9784585271826
Author/Editor(s): Harumichi Ishizuka (1942-); Yoshitoyo Ohara; Shojiro Kobayashi (1938-); Iwataro Oka; Japan) Kozanji (Kyoto
Publisher: Kabushiki Kaisha Bensei Shuppan ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Categories:
Scrolls, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Narrative Painting, Japanese > Kamakura-Momoyama Periods, 1185-1600
Buddhist Painting > Japan > Kyoto
880-06 > Wonhyo, > 617-686 > Art
Tales Of Gisho And Gangyo