Browse Sub-Categories

Shonen Jiken Hodo To Ho: Hyogen No Jiyu To Shonen No Jinken

ISBN: 4535511829, 9784535511828
Author/Editor(s): Yasuhiko Tajima (1952-); Osamu Niikura
Publisher: Nihon Hyoronsha ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2501999
Language: Japanese
LCCN: 00314198
Number of pages: 203
Categories:
Crime And The Press > Japan
Free Press And Fair Trial > Japan
Juvenile Delinquents > Legal Status, Laws, Etc > Japan
Journalistic Ethics > Japan

"Jugun Ianfu" Asahi Shinbun Vs. Bungei Shunju

ISBN: 4166609971, 9784166609970
Author/Editor(s): Kabushiki Kaisha Bungei Shunju
Publisher: Bungei Shunju ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2015423812
Series: Bunshun Shinsho ( Volume 997 )
Number of pages: 233
Categories:
Comfort Women > Press Coverage > Japan > History
880-04 > Asahi Shinbunsha > Public Opinion
Journalistic Ethics > Japan
880-05 > Ianfu > Jlabsh/4

"Kokoro No Yami" To Do?ki No Goi: Hanzai Ho?do? No 1990-nendai

ISBN: 4787233661, 9784787233660
Author/Editor(s): Tomoyuki Suzuki (1962-)
Publisher: Seikyu Sha ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
LCCN: 2014465181
Series: Seikyu?sha Raiburari? ( Volume Seikyusha Library )
Number of pages: 171
Categories:
Crime And The Press > Japan > History > 20th Century
Free Press And Fair Trial > Japan > History > 20th Century
Journalistic Ethics > Japan > History > 20th Century

Kanpo Fukugotai: Kenryoku To Ittaikasuru Shinbun No Taizai

ISBN: 4062174820, 9784062174824
Author/Editor(s): Yo Makino (1960-)
Publisher: Kodansha ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Japanese
LCCN: 2012383406
Number of pages: 462
Categories:
Japanese Newspapers > Objectivity > Japan
Journalistic Ethics > Japan
880-04 > Shinbun > Jlabsh/4
880-05 > Janarizumu > Jlabsh/4
880-06 > Nihon-Seiji Gyosei > Jlabsh/4

Masukomi Wa Nani O Tsutaenai Ka: Media Shakai No Kashikoi Ikikata

ISBN: 400024809X, 9784000248099
Author/Editor(s): Kenichi Shimomura (1960-)
Publisher: Iwanami Shoten ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Japanese
LCCN: 2011375474
Number of pages: 223
Categories:
Journalistic Ethics
Mass Media > Moral And Ethical Aspects
Mass Media > Moral And Ethical Aspects > Japan
Mass Media > Social Aspects
Mass Media > Social Aspects > Japan
Citizen Journalism
Media Literacy > Study And Teaching
880-04 > Janarizumu > Jlabsh/4

"Kyokai" Ni Tatsu Janarisuto

ISBN: 4657102206, 9784657102201
Author/Editor(s): Tatsuro Hanada (1947-)
Publisher: Waseda Daigaku Shuppanbu ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Japanese
LCCN: 2011434043
Series: Ishibashi Tanzan Kinen Waseda Janarizumu Taisho Kinen Koza ( Volume 2010 )
Number of pages: 223
Categories:
Journalism > Japan
Journalists > Japan > Societies, Etc
Journalistic Ethics > Japan

Hyogen No Jiyu To Daisansha Kikan: Tomeisei To Setsumei Sekinin No Tame Ni

ISBN: 4098250462, 9784098250462
Author/Editor(s): Hideo Shimizu (1922-)
Publisher: Shogakukan ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Japanese
LCCN: 2009395551
Series: Shogakukan 101 Shinsho ( Volume 046 )
Number of pages: 205
Categories:
Journalistic Ethics > Japan
Freedom Of The Press > Japan
Contracting Out > Japan > Evaluation