Pingxiang Xian Cai Zheng Zhi

ISBN: 7806840230, 9787806840238
Author/Editor(s): Pingxiang Xian cai zheng zhi bian zuan wei yuan hui
Publisher: Dalian Chu Ban She ( Dalian Shi )
Published/Copyright Year: 20053
Language: Chinese
Series: Xingtai Shi Di Fang Zhi Cong Shu
Number of pages: 536
Categories:
Finance, Public > China > Pingxiang Xian (Hebei Sheng) > History
880-05 > Pingxiang Xian (Hebei Sheng, China) > History

Shei Mou Sha Le Da Tang

ISBN: 9573277700, 9789573277705
Author/Editor(s): Tao Duanfang
Publisher: Yuan Liu Chu Ban Gong Si ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
Series: Shi Yong Li Shi Cong Shu
Number of pages: 338
Categories:
880-07 > Zhu, Wen, > 852-923
880-08 > Li, Cunxu, > 885-926
China > History > Tang Dynasty, 618-907 > Biography
China > History > Five Dynasties And The Ten Kingdoms, 907-979 > Biography

Guo Jia Tu Shu Guan Cang Fo Dao Jiao Shu Mu Ti Ba Cong Kan

ISBN: 7501357102, 9787501357109
Author/Editor(s): Wanjian Li; Zhongguo guo jia tu shu guan
Publisher: Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
Number of pages: 30
Categories:
Buddhism > Sacred Books > Bibliography
Taoism > Sacred Books > Bibliography
Buddhism > Sacred Books > Fast > (OCoLC)fst00840087
Taoism > Sacred Books > Fast > (OCoLC)fst01142934

Wen Xue De "nei Bu Yan Jiu" Yu "wai Yuan Yan Jiu": Cong "wen Zi" Dao "shu Qing" Yu "pi Ping"

ISBN: 9863142875, 9789863142874
Author/Editor(s): Shuangying Zhang
Publisher: Wen Shi Zhe Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
LCCN: 2015523241
Series: Wen Shi Zhe Xue Ji Cheng ( Volume 680 )
Number of pages: 230
Categories:
Chinese Literature > Study And Teaching
Chinese Literature > History And Criticism
Chinese Literature > Study And Teaching > Taiwan
Chinese Literature > Taiwan > History And Criticism
Chinese Literature > Fast > (OCoLC)fst00857595
Chinese Literature > Study And Teaching > Fast > (OCoLC)fst00857632
Taiwan > Fast > (OCoLC)fst01207854

Da Wan Da Yuan Fu'ermosha: Cong Putaoya Hang Hai Ri Zhi, Hexi Di Tu, Qing Ri Wen Xian Xun Zhao Taiwan Di Ming Zhen Xiang

ISBN: 9862622768, 9789862622766
Author/Editor(s): Jiayin Weng; Mingzong Cao (1956-)
Publisher: Mao Tou Ying ( Taibe Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
Series: Taiwan Zhen Cang ( Volume 18 )
Number of pages: 271
Categories:
Names, Geographical > Taiwan
Taiwan > Historical Geography
Names, Geographical > Fast > (OCoLC)fst01032409
Historical Geography > Fast > (OCoLC)fst00958122
Taiwan > Fast > (OCoLC)fst01207854