Cuoc I I Qua Chien Tranh: Ky Niem 40 Nam Ket Thuc Chien Tranh Chia Cat At Nc, 3041975-3042015

ISBN: 6045831462, 9786045831465
Author/Editor(s): Hong Trang Nguyen (1936-)
Publisher: Nha Xua T Ba N To Ng H P Tha Nh Pho Ho Chi Minh ( Tha Nh Pho Ho Chi Minh )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Vietnamese
LCCN: 2015323724
Number of pages: 187
Categories:
Nguyen, Hong Trang, > 1936-
Vietnam War, 1961-1975 > Biography
Soldiers > Vietnam (Democratic Republic) > Biography

I Qua Nhng Cuoc Chien Tranh

ISBN: 6047208436, 9786047208432
Author/Editor(s): Van Li Lu
Publisher: Nha Xua T Ba N Co Ng An Nha N Da N ( Ha No I )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Vietnamese
Series: 40 Nam Ai Thang Mua Xuan 1975-2015
Number of pages: 255
Categories:
Indochinese War, 1946-1954 > Diplomatic History
Vietnam War, 1961-1975 > Diplomatic History
Vietnam > Foreign Relations > France
France > Foreign Relations > Vietnam
Vietnam (Democratic Republic) > Foreign Relations > United States
United States > Foreign Relations > Vietnam (Democratic Republic)
Vietnam > Politics And Government > 1945-1975
Diplomatic History > Fast > (OCoLC)fst01905576
Diplomatic Relations > Fast > (OCoLC)fst01907412
Politics And Government > Fast > (OCoLC)fst01919741
France > Fast > (OCoLC)fst01204289
United States > Fast > (OCoLC)fst01204155
Vietnam > Fast > (OCoLC)fst01204778
Vietnam (Democratic Republic) > Fast > (OCoLC)fst01864829

Bin ông: Qun Lý Tranh Chp Và Nh Hng Gii Pháp

ISBN: 6047707971, 9786047707973
Author/Editor(s): Hi tho khoa hc quc t "Bin ông Hp tác vì An ninh và Phát trin trong Khu vc" (2012); Minh Ngc Nguyn; ình Quý ng
Publisher: Nha Xu T B N Th Gi I ( Ha N I )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Vietnamese
Number of pages: 265
Categories:
Maritime Law > South China Sea > Congresses
Regionalism > South China Sea > Congresses
South China Sea > Congresses
Territorial Waters > South China Sea > Congresses

Ha Noi, Mot Thi Chien Tranh

ISBN: 6045800419, 9786045800416
Author/Editor(s): inh Nhung Tran; Van Ve Tran
Publisher: Nha Xuat Ban Tong Hp Thanh Pho Ho Chi Minh ( TP. Ho Chi Minh )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Vietnamese
LCCN: 2011335749
Number of pages: 147
Categories:
Indochinese War, 1946-1954
Hanoi (Vietnam) > History > Social Life And Customs > Photographs
Hanoi (Vietnam) > History > Social Conditions > Photographs