"Toi" To Shite No Ko?gai: Kankyo? Shakai Gakusha Iijima Nobuko No Shisaku

ISBN: 4326602643, 9784326602643
Author/Editor(s): Yu?ki Tomozawa (1980-)
Publisher: Keiso Shobo ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2014365434
Number of pages: 245
Categories:
880-06 > Iijima, Nobuko, > 1938-2001
Environmentalists > Japan > Biography
Pollution > Japan > History > 20th Century

Kindai Nihon Seishinshi No Iso: Kirisutokyo O Meguru Shisaku To Keiken

ISBN: 4907113072, 9784907113070
Author/Editor(s): Susumu Muramatsu (1970-)
Publisher: Seigakuin Daigaku Shuppankai ( Saitama Ken Ageo Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
Series: Seigakuin Daigaku Kenkyu Sosho ( Volume 9 )
Number of pages: 318
Categories:
Christian Philosophy > Japan > History
Philosophy > Japan > History > 19th Century
Philosophy > Japan > History > 20th Century

Kokusai Nihongaku Kenkyu Ni Kiso: Tai-Nichi Sogo Rikai No Shisaku To Jissen Ni Mukete

ISBN: 9860383987, 9789860383980
Author/Editor(s): Xingqing Xu; Noboru Ota (1947-)
Publisher: Kokuritsu Taiwan Daigaku Shuppan Chu Shin ( Taihoku Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Series: Nihongaku Kenkyu Sosho ( Volume 1 )
Number of pages: 248
Categories:
Japan > Study And Teaching > Taiwan > 21st Century

Reij Shinsa, Jijitsu Nintei, Rykei: Keiji Saibankan No Shisaku To Jissen

ISBN: 4535519927, 9784535519923
Author/Editor(s): Yasuo Torai (1942-)
Publisher: Nihon Hy Ronsha ( T Ky To Toshima Ku )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
LCCN: 2014394377
Number of pages: 319
Categories:
Criminal Procedure > Japan > Miscellanea
Criminal Investigation > Japan > Miscellanea
Warrants (Law) > Japan > Miscellanea
880-05 > Keiji Saiban > Jlabsh/4
880-06 > Reij > Jlabsh/4
880-07 > Jijitsu(Hritsu) > Jlabsh/4
880-08 > Keibatsu > Jlabsh/4

Dejitaru Jinbungaku: Kensaku Kara Shisaku E To Mukau Tame Ni = Digital Humanities From Information Searching To Critical Thinking

ISBN: 4775401971, 9784775401972
Author/Editor(s): Shuntaro Ono (1959-)
Publisher: Shohakusha ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Number of pages: 304
Categories:
Humanities > Data Processing
Humanities > Japan > Data Processing
880-04 > Jinbun Kagaku > Jlabsh/4

"Aoki Seij No Chi" To Shite No Satoyama: Seibutsu Taysei Kara Naushika E No Shisaku

ISBN: 479850081X, 9784798500812
Author/Editor(s): Satoshi Nakamura (1966-)
Publisher: Kysh Daigaku Shuppankai ( Fukuoka-shi )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Japanese
Number of pages: 208
Categories:
Nature Conservation > Japan
Environmental Protection > Japan
880-04 > Miyazaki, Hayao, > 1941- > Kaze No Tani No Naushika
880-05 > Satoyama > Jlabsh/4
880-06 > Seitaigaku > Jlabsh/4