Zabytye Amerikantsy: Forgotten Americans

ISBN: 1940220254, 9781940220253
Author/Editor(s): Leonid Spivak
Publisher: M Graphics Publishing ( Boston )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Russian
LCCN: 2015937337
Series: Seriia "Portrety Na Fone Epokhi"
Seriia "Portrety Na Fone Epokhi."
Number of pages: 262
Categories:
Benjamin, J. P > (Judah Philip), > 1811-1884
Bullitt, William C > (William Christian), > 1891-1967
United States > Biography

Mezh Dvukh Beregov: Between Two Shores

ISBN: 1940220157, 9781940220154
Author/Editor(s): Leonid Spivak
Publisher: M Graphics Publishing ( Boston )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Russian
LCCN: 2014914375
Series: Seriia "Portrety Na Fone Epokhi"
Seriia "Portrety Na Fone Epokhi."
Number of pages: 211
Categories:
Russians > United States > Biography
United States > Emigration And Immigration > Biography
United States > Biography
United States > Ethnic Relations > History
United States > Foreign Relations
United States > Foreign Relations > Russia > History
United States > History
Diplomatic Relations > Fast > (OCoLC)fst01907412
Emigration And Immigration > Fast > (OCoLC)fst00908690
Ethnic Relations > Fast > (OCoLC)fst00916005
Russians > Fast > (OCoLC)fst01102429
Russia > Fast > (OCoLC)fst01207312
United States > Fast > (OCoLC)fst01204155

Zolochivska Okruha OUN: Orhanizatsiini Dokumenty 1941-1952

ISBN: 1897431600, 9781897431603
Author/Editor(s): Mykhailo Romaniuk; Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume Nova Seriia, Tom 24 )
Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii ( Volume nova Seriia, T. 24 )
Number of pages: 1397
Categories:
Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainska Povstanska Armiia > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
Insurgency > Ukraine > Zolochivskyi Raion (Lvivska Oblast) > History > Sources
Zolochivskyi Raion (Lvivska Oblast, Ukraine) > History, Military > 20th Century > Sources

Slovosfera: Seriia Poeticheskikh Tekstov K Proizvedeniiam Iskusstva, Sozdannym Raznymi Khudozhnikami V Raznye Epokhi

ISBN: 162804005X, 9781628040050
Author/Editor(s): Gennadii Katsov (1956-)
Publisher: Liberty Publishing House ( New York NY )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Russian
LCCN: 2013944730
Number of pages: 391
Categories:
Russian Poetry
Russian Poetry > Fast > (OCoLC)fst01102394

Pidpillia OUN Na Bukovyni, 1943-1951: Dokumenty I Materialy

ISBN: 1897431384, 9781897431382
Author/Editor(s): Dmytro Prodanyk; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho.j
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Number of pages: 783
Categories:
880-04 > Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
National Liberation Movements > Bukovina (Romania And Ukraine) > History > Sources

Volyn I Polissia U Nevidomi Epistoliarni Spadshchyni OUN I UPA: 1944-1954 Rr

ISBN: 1897431333, 9781897431337
Author/Editor(s): Volodymyr Kovalchuk; Valeri Ohorodnik; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 16 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 16 )
Number of pages: 1021
Categories:
Ukraïnska Povstanska Armiia > Correspondence
Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > Correspondence
World War, 1939-1945 > Underground Movements > Ukraine > Volhynia > Sources
World War, 1939-1945 > Underground Movements > Pripet Marshes (Belarus And Ukraine) > Sources
Volhynia (Ukraine) > History > 20th Century > Sources
Pripet Marshes Region (Belarus And Ukraine) > History > 20th Century > Sources

Diialnist OUN Ta UPA Na Terytoriï Tsentralno-skhidnoï Ta Pivdennoï Ukraïny

ISBN: 1897431368, 9781897431368
Author/Editor(s): Oleksandr Pahiria; Volodymyr Ivanchenko; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 18 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 18 )
Number of pages: 1160
Categories:
Ukraïnska Povstanska Armiia > History > Sources
Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
World War, 1939-1945 > Underground Movements > Ukraine > Sources
World War, 1939-1945 > Underground Movements > Ukraine, Southern > Sources

Osyp Diakiv-"Hornovy": Dokumenty I Materialy

ISBN: 189743135X, 9781897431351
Author/Editor(s): V. S Moroz; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho
Publisher: Litopys UPA ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 17 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 17 )
Number of pages: 1015
Categories:
Diakiv, Osyp, > 1921-1950 > Correspondence
Ukraïnska Povstanska Armiia > Biography
Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > Biography
World War, 1939-1945 > Underground Literature > Ukraine

Zapysky Povstantsia

ISBN: 1897431287, 9781897431283
Author/Editor(s): Mykola Androshchuk (1913-1951)
Publisher: "Litopys UPA" ( Lviv )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
LCCN: 2011479436
Series: Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii . Seriia "Podii I Liudy" ( Volume kn. 13 )
Number of pages: 127
Categories:
880-06 > Androshchuk, Mykola, > 1913-1951
Ukrainska Povstanska Armiia > Biography

IAroslav Bohdan--"Vsevolod Ramzenko"

ISBN: 1897431295, 9781897431290
Author/Editor(s): Oleksandr Ishchuk; Nataliia Nikolaieva
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï. Seriia "Podiï I Liudy" ( Volume kn. 14 )
Number of pages: 127
Categories:
Bohdan, IAroslav, > 1915-1953
Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > Biography