Mizhnarodna Migratsiia: Teoriia Ta Praktyka Monohrafiia

ISBN: 6171000698, 9786171000698
Author/Editor(s): O. A Rovenchak; V. V Volodko; Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka
Publisher: L Vivs Kyi Nat S Ional Nyi Universytet Imeni Ivana Franka ( L Viv )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Ukrainian
Number of pages: 410
Categories:
Emigration And Immigration
Ukraine > Emigration And Immigration > Social Aspects
Ukraine > Emigration And Immigration > Psychological Aspects
Emigration And Immigration > Fast > (OCoLC)fst00908690
Emigration And Immigration > Psychological Aspects > Fast > (OCoLC)fst00908712
Emigration And Immigration > Social Aspects > Fast > (OCoLC)fst00908722
Ukraine > Fast > (OCoLC)fst01211738

Tekhnolohichna Polityka: Hlobalnyi Kontekst Ta Ukrainska Praktyka Monohrafiia

ISBN: 966629723X, 9789666297238
Author/Editor(s): L. I Fedulova; Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet
Publisher: Kyi Vs Kyi Nat S Ional Nyi Torhovel No Ekonomichnyi Universytet ( Kyi V )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Ukrainian
Number of pages: 843
Categories:
Technological Innovations > Economic Aspects
Technology And State
Technological Innovations > Ukraine
Technology And State > Ukraine

Eksplozja Nierownosci

ISBN: 8364363239, 9788364363238
Author/Editor(s): Maria Jarosz (1931-); Marek W Kozak; Instytut Studiow Politycznych (Polska Akademia Nauk); Oficyna Naukowa
Publisher: Oficyna Naukowa ( Warszawa )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Polish
Number of pages: 232
Categories:
Zmiana Spoeczna > Polska > 1990- > Jhpk
Problemy Spoeczne > Polska > 1990- > Jhpk
Polaryzacja Spoeczna > Polska > 1990- > Jhpk
Praktyka Zycia Politycznego > Polska > 1990- > Jhpk
Polska > Sytuacja Spoeczna > 1989- > Jhpk