Shonen Jiken Hodo To Ho: Hyogen No Jiyu To Shonen No Jinken

ISBN: 4535511829, 9784535511828
Author/Editor(s): Yasuhiko Tajima (1952-); Osamu Niikura
Publisher: Nihon Hyoronsha ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2501999
Language: Japanese
LCCN: 00314198
Number of pages: 203
Categories:
Crime And The Press > Japan
Free Press And Fair Trial > Japan
Juvenile Delinquents > Legal Status, Laws, Etc > Japan
Journalistic Ethics > Japan

Hi Sabetsu Buraku No Rekishi To Seikatsu Bunka: Kyushu Burakushi Kenkyu No Senkusha, Haraguchi Eiyu Chosaku Shusei

ISBN: 4750341010, 9784750341019
Author/Editor(s): Eiyu Haraguchi (1944-2011); Fukuoka-ken Jinken Kenkyujo
Publisher: Akashi Shoten ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2015423805
Number of pages: 492
Categories:
Buraku People > Japan > Kyushu Region > Social Conditions > 19th Century
Buraku People > Japan > Kyushu Region > Social Conditions > 20th Century
Buraku People > Japan > Kyushu Region > History > 19th Century
Buraku People > Japan > Kyushu Region > History > 20th Century
880-05 > Buraku Mondai-Rekishi > Jlabsh/4
Buraku People > Fast > (OCoLC)fst00841666
Buraku People > Social Conditions > Fast > (OCoLC)fst00841685
Japan > Kyushu Region > Fast > (OCoLC)fst01245618

Intanetto Wa Naze Jinken Shingai No Onsho Ni Naru No Ka: Netto Patororu Ga Toraeta SNS No Kikensei = Violation Of Human Rights On The Internet

ISBN: 4623070654, 9784623070657
Author/Editor(s): Yasunari Yoshitomi (1956-)
Publisher: Mineruva Shobo ( Kyo To Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2015390578
Number of pages: 130
Categories:
Internet > Moral And Ethical Aspects > Japan
Internet > Security Measures > Japan

Omi Kenshi "Jinken Sogi" No Shinjitsu

ISBN: 4883255441, 9784883255443
Author/Editor(s): Katsumi Asakura (1934-)
Publisher: Sanraizu Shuppan ( Shiga Ken Hikone Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2015390577
Number of pages: 181
Categories:
Labor Disputes > Japan > Hikone-shi > History > 20th Century
Unfair Labor Practices > Japan > Hikone-shi > History > 20th Century
880-05 > Omi Kenshi Rodo Kumiai > History
880-06 > Omi Kenshi Kabushiki Kaisha > History