Energy And Environment Materials: Selected, Peer Reviewed Papers From The 2009 C-MRS Annual Meeting "Energy And Environmental Materials", Held In Suzhou, China, Oct. 15-17, 2009

ISBN: 0878492666, 9780878492664
Author/Editor(s): Yafang Han; Tianmin Wang; Shaoxiong Zhou; Zhongguo cai liao yan jiu xue hui
Publisher: Trans Tech Publications ( Enfield, NH )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011290826
Series: Materials Science Forum ( v. 650 )
Number of pages: 381
Categories:
Power (Mechanics) > Congresses
Materials > Environmental Aspects > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: MEMSNEMS Technology And Applications 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478962, 9780819478962
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Zhaoying Zhou; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459358
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7510 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7510 )
Categories:
Microelectromechanical Systems > Design And Construction > Congresses
Nanotechnology > Congresses
Optical Instruments > Congresses

Chong Du Jing Dian: Zhongguo Chuan Tong Xiao Shuo Yu Xi Qu De Duo Chong Tou Shi

ISBN: 0198007590, 9780198007593
Author/Editor(s): Chong du jing dian : Zhongguo zhuan tong xiao shuo yu xi qu guo ji xue shu yan tao hui ((2008); Jianyu Zhou (1955-); Hung-nin Samuel Cheung (1946-); Shuangqing Zhang
Publisher: Oxford University Press ( Hong Kong )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
LCCN: 2009401962
Categories:
Chinese Fiction > History And Criticism > Congresses
Chinese Drama > History And Criticism > Congresses
Operas, Chinese > History And Criticism > Congresses

Electronic Imaging And Multimedia Technology V: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470082, 9780819470089
Author/Editor(s): Liwei Zhou (1932-); Chung-Sheng Li (1962-); Minerva Ming-Yee Yeung (1969-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287937
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6833 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6833 )
Categories:
Imaging Systems > Congresses
Multimedia Systems > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2007, Image Processing: 9-12 September 2007, Beijing China

ISBN: 0819467650, 9780819467652
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging ((2007); Liwei Zhou (1932-); Zhongguo bing gong xue hui; Beijing li gong da xue; Optical Technique; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; North Night Vision Technology Company (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010455632
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6623 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6623 )
Categories:
Image Processing > Congresses
Imaging Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2007, Optoelectronic System Design, Manufacturing, And Testing: 9-12 September 2007, Beijing China

ISBN: 0819467669, 9780819467669
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging ((2007); Liwei Zhou (1932-); Zhongguo bing gong xue hui; Beijing li gong da xue; Optical Technique; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; North Night Vision Technology Company (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287798
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6624 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6624 )
Categories:
Imaging Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Design And Construction > Congresses
Optoelectronic Devices > Testing > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2007, Photoelectronic Imaging And Detection: 9-12 September 2007, Beijing China

ISBN: 0819467634, 9780819467638
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging ((2007); Liwei Zhou (1932-); Zhongguo bing gong xue hui; Beijing li gong da xue; Optical Technique; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; North Night Vision Technology Company (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287794
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6621 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6621 )
Categories:
Imaging Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2007, Laser, Ultraviolet, And Terahertz Technology: 9-12 September 2007, Beijing China

ISBN: 0819467642, 9780819467645
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging ((2007); Liwei Zhou (1932-); Zhongguo bing gong xue hui; Beijing li gong da xue; Optical Technique; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; North Night Vision Technology Company (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287790
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6622 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6622 )
Categories:
Terahertz Technology > Congresses
Imaging Systems > Congresses
Lasers > Congresses
Ultraviolet Radiation > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2007, Related Technologies And Applications: 9-12 September 2007, Beijing China

ISBN: 0819467677, 9780819467676
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging ((2007); Liwei Zhou (1932-); Zhongguo bing gong xue hui; Beijing li gong da xue; Optical Technique; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; North Night Vision Technology Company (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287774
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6625 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6625 )
Categories:
Imaging Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

Fan You Yan Jiu Wen Ji: Research On The Anti-rightist Campaign

ISBN: 1931550182, 9781931550185
Author/Editor(s): Fan you yun dong 50 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2007 June 6-7); Laogai Research Foundation; D.C.) China Information center (Washington
Publisher: China Information Center ( Washington, D.C. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
Number of pages: 271
Categories:
China > History > Antirightist Campaign, 1957-1958 > Congress
China > Politics And Government > 1949-1976 > Congress