Shen Bing Zi Shu: Wo He Zhou Yongkang De Gu Shi

ISBN: 1962605264, 9781962605267
Author/Editor(s): Bing Shen (1976-); Yan Hong; China) Zhong yang dian shi tai (Beijing
Publisher: Biao Di Chu Ban She ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Number of pages: 431
Categories:
880-06 > Shen, Bing, > 1976-
880-07 > Zhou, Yongkang
Women Television News Anchors > China > Biography

Political Culture And Participation In Rural China

ISBN: 041568658X, 9780415686587
Author/Editor(s): Yang Zhong (1960-)
Publisher: Routledge ( New York )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2011024292
Series: China Policy Series ( Volume 22 )
Number of pages: 133
Categories:
Political Participation > China > Case Studies
Peasants > Political Activity > China > Case Studies
Local Government > China
Local Elections > China
Democratization > China
Political Culture > China

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Dialogues In Music: Africa Meets Asia

ISBN: 1933459042, 9781933459042
Author/Editor(s): International Symposia on African and Chinese Music ((2005 and 2007); Boyu Zhang; Zhong yang yin yue xue yuan (China); Churchill College
Publisher: Central Conservatory Of Music Press ( Bejing )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Series: Proceedings Of The International Symposia On African And Chinese Music
Proceedings (International Symposia On African And Chinese Music)
Number of pages: 545
Categories:
Musicology
Music > History And Criticism
Music > China > History And Criticism

Body Sensor Networks

ISBN: 1849965692, 9781849965699
Author/Editor(s): Guang-Zhong Yang
Publisher: Springer ( London )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Number of pages: 493
Categories:
Biocapteurs
Biosensing Techniques
Biosensors
Signal Processing, Computer-Assisted
(DE-588)4121663-5 > Sensortechnik > Gnd
(DE-588)4139030-1 > Computerunterstütztes Verfahren > Gnd
(DE-588)4038267-9 > Medizinische Psychologie > Gnd

International Conference On Space Information Technology 2009: 26-27 November 2009, Beijing, China

ISBN: 0819480797, 9780819480798
Author/Editor(s): Xingrui Ma; Baohua Yang; Ming Li; Space Star Technology Company Ltd; China Academy of Space Technology; Hua zhong gong xue yuan; Second Academy of China Aerospace and Industry Corporation; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012360672
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7651 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7651 )
Categories:
Information Technology > Congresses
Space Sciences > Information Technology > Congresses
Artificial Satellites In Telecommunication > Congresses
Outer Space > Exploration > Information Technology > Congresses

Suzhou Yuan Lin: Suzhou Gardens

ISBN: 1598820273, 9781598820270
Author/Editor(s): China Intercontinental Communication Center; Inc HUWA Golden International; China) Zhong yang dian shi tai (Beijing
Publisher: Distributed By Huwa Golden International ( San Gabriel, CA )
Published/Copyright Year: 200
Language: English
Series: Huwa DVD Collection
Chinese Archives Of World Heritage Sites
Categories:
Historic Gardens > China > Suzhou (Jiangsu Sheng)
Gardens, Chinese > China > Suzhou (Jiangsu Sheng)

Micro (MEMS) And Nanotechnologies For Space, Defense And Security II: 18-20 April, 2008, Orlando, Florida, USA Thomas George, Zhongyang Cheng, Editors ; Sponsored And Published By SPIE

ISBN: 081947150X, 9780819471505
Author/Editor(s): Thomas F. George (1947-); Zhong-Yang Cheng; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293858
Series: Proceedings Of SPIE ( Volume 6959 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6959 )
Categories:
Microelectromechanical Systems > Congresses
Nanotechnology > Congresses
Aerospace Engineering > Equipment And Supplies > Congresses