Tian Ye Gui Lai: Zhongguo Zong Jiao Yu She Hui Yan Jiu

ISBN: 986613136X, 9789866131363
Author/Editor(s): Xianggang) Zhongguo zong jiao she hui ke xue yan jiu nian hui !n (10th : !d 2013 : !c Xianggang zhong wen da xue; Fenggang Yang; Shining Gao; Xiangping Li (1958-)
Publisher: Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She You Xian Gong Si ( Xinbei Shi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
Series: Jidu Jiao Xue Shu Cong Shu. Yan Jiu Xi Lie : ( Volume 13 = Christian Studies. Supplement Series :13 )
Number of pages: 412
Categories:
China > Religion > Congresses
Christianity And Other Religions > Chinese > Congresses
Religion And Sociology > Congresses
Chinese > Religion > Fast > (OCoLC)fst00857210
Christianity > Fast > (OCoLC)fst00859599
Interfaith Relations > Fast > (OCoLC)fst01353343
Religion > Fast > (OCoLC)fst01093763
Religion And Sociology > Fast > (OCoLC)fst01093858

Tian Ye Gui Lai: Zhongguo Zong Jiao Yu She Hui Yan Jiu

ISBN: 9866131351, 9789866131356
Author/Editor(s): Xianggang) Zhongguo zong jiao she hui ke xue yan jiu nian hui !n (10th : !d 2013 : !c Xianggang zhong wen da xue; Fenggang Yang; Shining Gao; Xiangping Li (1958-)
Publisher: Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She You Xian Gong Si ( Xinbei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Jidu Jiao Xue Shu Cong Shu. Yan Jiu Xi Lie : ( Volume 12 = Christian Studies. Supplement Series :12 )
Number of pages: 369
Categories:
China > Religion > Congresses
Christianity And Other Religions > Chinese > Congresses
Religion And Sociology > Congresses
Chinese > Religion > Fast > (OCoLC)fst00857210
Christianity > Fast > (OCoLC)fst00859599
Interfaith Relations > Fast > (OCoLC)fst01353343
Religion > Fast > (OCoLC)fst01093763
Religion And Sociology > Fast > (OCoLC)fst01093858

Tian Ye Gui Lai: Zhongguo Zong Jiao Yu She Hui Yan Jiu

ISBN: 9866131335, 9789866131332
Author/Editor(s): Xianggang) Zhongguo zong jiao she hui ke xue yan jiu nian hui !n (10th : !d 2013 : !c Xianggang zhong wen da xue; Fenggang Yang; Shining Gao; Xiangping Li (1958-)
Publisher: Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She You Xian Gong Si ( Xinbei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Jidu Jiao Xue Shu Cong Shu. Yan Jiu Xi Lie : ( Volume 11 = Christian Studies. Supplement Series :11 )
Number of pages: 372
Categories:
China > Religion > Congresses
Christianity And Other Religions > Chinese > Congresses
Religion And Sociology > Congresses
Chinese > Religion > Fast > (OCoLC)fst00857210
Christianity > Fast > (OCoLC)fst00859599
Interfaith Relations > Fast > (OCoLC)fst01353343
Religion > Fast > (OCoLC)fst01093763
Religion And Sociology > Fast > (OCoLC)fst01093858

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Zi Ben, Wen Hua: Zhongguo Dian Ying De "po" Yu "li" Xin Shi Ji Zhong Wai "he Pai Pian" Yan Jiu

ISBN: 7106041807, 9787106041809
Author/Editor(s): wen hua : Zhongguo dian ying de"po" yu "li" : xin shi ji zhong wai "he pai pian" xue shu yan tao hui Zi ben ((2014); Zhenlin Li; Chuanfa Wan
Publisher: Zhongguo Dian Ying Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Shanghai Xi Ju Xue Yuan Dian Ying Xue Cong Shu ( Volume Shanghai Theatre Academy )
Number of pages: 218
Categories:
Motion Pictures > China
Coproduction (Motion Pictures, Television, Etc.) > China
Coproduction (Motion Pictures, Television, Etc.) > Fast > (OCoLC)fst00878606
Motion Pictures > Fast > (OCoLC)fst01027285
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Dao Nan Xue Pai Yan Jiu

ISBN: 7561557841, 9787561557846
Author/Editor(s): Jinsheng Yao; Fujian Sheng she ke yuan; Zhongguo she hui ke xue yuan; Song Ming li xue yan jiu zhong xin
Publisher: Xiamen Da Xue Chu Ban She ( Xiamen Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Neo-Confucianism > China > History
Philosophy, Chinese > 960-1644
China > History > Song Dynasty, 960-1279
Neo-Confucianism > Fast > (OCoLC)fst01035736
Philosophy, Chinese > Fast > (OCoLC)fst01060917
Song Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696776
China > Fast > (OCoLC)fst01206073