2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Imaging And Process Technology 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478997, 9780819478993
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Toru Yoshizawa (1939-); Ping Wei; Jesse Zheng; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010483567
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7513 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7513 )
Categories:
Imaging Systems > Industrial Applications > Congresses
Computer Vision > Industrial Applications > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Image Processing > Industrial Applications > Congresses

IUTAM Symposium On Mechanical Behavior And Micro-Mechanics Of Nanostructured Materials: Proceedings Of The IUTAM Symposium Held In Beijing, China, June 27-30, 2005

ISBN: 1402056230, 9781402056239
Author/Editor(s): IUTAM Symposium on Mechanical Behavior and Micro-Mechanics of Nanostructured Materials ((2005); Yilong Bai; Q. S Zheng; Y. G Wei
Publisher: Springer ( Dordrecht )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007464292
Series: Solid Mechanics And Its Applications ( v. 144 )
Number of pages: 254
Categories:
Nanostructured Materials > Mechanical Properties > Congresses
Micromechanics > Congresses

Ju Dou: An Erotic Tale Of Forbidden Passion

ISBN: 1595523502, 9781595523501
Author/Editor(s): Yimou Zhang; Heng Liu (1954-); Fengliang Yang; Li Gong (1965-); Baotian Li (1946-); Wei Li (1919-2005); Yi Zhang; Ji-An Zheng; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Xi'an dian ying zhi pian chang; Tokuma Shoten; Razor Digital Entertainment (Firm); MagicPlay Entertainment (Firm)
Publisher: MagicPlay Entertainment ( U.S. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: Chinese
Series: Zhang Yimou Collection
Categories:
Abused Wives > China > Drama
Forced Marriage > Drama
Adultery > Drama
Infertility, Male > Drama
Rural Families > Drama
China > Social Conditions > 1912-1949 > Drama
Motion Pictures > China
Abused Wives > Drama

Jiang Nan Da Xue Wu Shi Nian

ISBN: 100394700X, 9771003947005
Author/Editor(s): Jiangsu Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui; Jiang nan da xue; Wuxi Shi zheng xie
Publisher: Jiangsu Wen Shi Zi Liao Bian Ji Bu ( Nanjing )
Published/Copyright Year: 1997
Language: Chinese
LCCN: 2011510625
Series: Jiangsu Wen Shi Zi Liao ( Volume di 102 Ji )
Wuxi Wen Shi Zi Liao ( Volume di 35 Ji )
Categories:
880-05 > Jiang Nan Da Xue
Education > China > Wuxi Shi
Education > China > Jiangsu Sheng