Hotspots Of New Species Discovery: New Mite Species Described During 2007 To 2012

ISBN: 1775571807, 9781775571803
Author/Editor(s): Dong Liu; Tian-Ci Yi; Yun Xu; Zhi-Qiang Zhang (1963-)
Publisher: Magnolia Press ( Auckland New Zealand )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Series: Zootaxa ( Volume 3663 )
Number of pages: 101
Categories:
Mites > Classification
Mites > Geographical Distribution

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Information Security 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478989, 9780819478986
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Cunlin Zhang (1961-); Tiegen Liu; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2011288470
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7512 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7512 )
Categories:
Computer Security > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Security Measures > Congresses
Information Technology > Security Measures > Congresses
Data Encryption (Computer Science) > Congresses
Data Protection > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Devices And Integration 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478954, 9780819478955
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Xuping Zhang; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455365
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7509 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7509 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Optical Instruments > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Photonics > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Measurement Technology And Systems 19-22 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478970, 9780819478979
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Shenghua Ye (1934-); Guangjun Zhang; Jun Ni (1957-); Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society); Zhongguo ke xue ji shu xie hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7511 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7511 )
Categories:
Optical Measurements > Industrial Applications > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Instruments > Congresses

Microelectronic And Optoelectronic Devices And Integration: 2008 International Conference On Optical Instruments And Technology 16-19 November 2008, Beijing, China

ISBN: 0819474029, 9780819474025
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2008); Xuping Zhang; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010287740
Series: Proceedings Of SPIE ( Volume 7158 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7158 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Microelectronics > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Optical Instruments > Congresses