The Geographical Sciences During 1986—2015: From The Classics To The Frontiers

ISBN: 9811018847, 9789811018848
Author/Editor(s): Shuying Leng; Xizhang Gao; Tao Pei; Guoyou Zhang; Liangfu Chen; Xi Chen; Canfei He; Daming He; Xiaoyan Li; Chunye Lin; Hongyan Liu; Weidong Liu; Yihe Lü; Shilong Piao; Qiuhong Tang; Fulu Tao; Lide Tian; Xiaohua Tong; Cunde Xiao; Desheng Xue; Linsheng Yang; Linwang Yuan; Yuanming Zheng; Huiyi Zhu; Liping Zhu
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Springer Geography
Number of pages: 596
Categories:
Geography
Hydrology
Climate Change
Environment
Human Geography
Geography, General
Environment, General

The Global Urban Competitiveness Report - 2013

ISBN: 1782548025, 9781782548027
Author/Editor(s): Pengfei Ni; Peter Karl Kresl; Wei Liu; Zhongguo she hui ke xue yuan
Publisher: Edward Elgar ( Cheltenham )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 263
Categories:
Competition
Urban Economics
Cities And Towns > Ratings And Rankings
Cities And Towns > Ratings And Rankings > Fast > (OCoLC)fst01715690
Competition > Fast > (OCoLC)fst00871464
Urban Economics > Fast > (OCoLC)fst01162408

Dao Nan Xue Pai Yan Jiu

ISBN: 7561557841, 9787561557846
Author/Editor(s): Jinsheng Yao; Fujian Sheng she ke yuan; Zhongguo she hui ke xue yuan; Song Ming li xue yan jiu zhong xin
Publisher: Xiamen Da Xue Chu Ban She ( Xiamen Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Neo-Confucianism > China > History
Philosophy, Chinese > 960-1644
China > History > Song Dynasty, 960-1279
Neo-Confucianism > Fast > (OCoLC)fst01035736
Philosophy, Chinese > Fast > (OCoLC)fst01060917
Song Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696776
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Zhuzi Xue Yu Tuixi Xue Yan Jiu: Zhong Han Xing Li Xue Zhi Bi Jiao

ISBN: 7561557884, 9787561557884
Author/Editor(s): Pinduan Zhang; Guodai Chen; Xiaoling Li; Fujian Sheng she ke yuan; Zhongguo she hui ke xue yuan
Publisher: Xiamen Da Xue Chu Ban She ( Xiamen Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-05 > Zhu, Xi, > 1130-1200 > Congresses
880-06 > Yi, Hwang, > 1501-1570 > Congresses
Neo-Confucianism > China > Congresses
Neo-Confucianism > Korea > Congresses
Philosophy, Confucian > China > Congresses
Philosophy, Confucian > Korea > Congresses
Philosophy, Chinese > Congresses
Philosophy, Korean > Congresses

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Quan Li Yu Xin Yang: Liangzhu Yi Zhi Qun Kao Gu Te Zhan = Power In Things New Perspectives In Liangzhu

ISBN: 7501042438, 9787501042432
Author/Editor(s): Quan li yu xin yang : Liangzhu yi zhi qun kao gu te zhan ((2015); Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo; Beijing da xue; Liangzhu bo wu yuan; Yuhang Qu bo wu guan
Publisher: Wen Wu Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Number of pages: 433
Categories:
Liangzhu Culture > China > Exhibitions
Antiquities, Prehistoric > China > Exhibitions
China > Antiquities > Exhibitions
Liangzhu Culture > Fast > (OCoLC)fst01201604
Antiquities, Prehistoric > Fast > (OCoLC)fst00810762
Antiquities > Fast > (OCoLC)fst00810745
China > Fast > (OCoLC)fst01206073