2012 International Symposium On VLSI Design, Automation And Test (VLSI-DAT): April 23-25, 2012, Hsinchu, Taiwan Proceedings Of Technical Papers

ISBN: 1457720817, 9781457720819
Author/Editor(s): Automation International Symposium on VLSI Design ((2012); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

Ke Xue Yu Yi Shu: Zhongguo Gong Cheng Yuan Yuan Shi Shu Hua She Xianggang Zhan Lan Shu Hua Ji 2012 = Science And Art Art Exhibition In Hong Kong By The Painting And Calligraphy Society Of The Chinese Academy Of Engineering 2012

ISBN: 9624423539, 9789624423532
Author/Editor(s): Ke xue yu yi shu : Zhongguo gong cheng yuan yuan shi shu hua she Xianggang zhan lan ((2012); Yunhe Pan; Xianghu Jing; Dexiong Song; City University of Hong Kong; ebk/one-off/AiritiBooks; ebk/free/CityU
Publisher: Xianggang Cheng Shi Da Xue Tu Shu Guan ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Categories:
Painting, Chinese > 21st Century > Exhibitions
Calligraphy, Chinese > 21st Century > Exhibitions

Martin Wehmer: Multiple Idols

ISBN: 9881991285, 9789881991287
Author/Editor(s): Marc Hungerbu?hler; Robert Bernell; Cheng Guo Qin; Beate Kayser; Frederik Foert; Nathaniel MacMahon; Diana Coca; Bernhard Strauss; Tianjin mei shu xue yuan
Publisher: Blue Kingfisher Limited ( Hong Kong )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Number of pages: 184
Categories:
Wehmer, Martin
Painting, German > 21st Century > Exhibitions

Midong Qu Gao Xin Ji Shu Gong Ye Yuan Zhi

ISBN: 7807564636, 9787807564638
Author/Editor(s): Jiwen Yu; Midong Qu gao xin ji shu gong ye yuan zhi bian zuan wei yuan hui
Publisher: Xinjiang Sheng Chan Jian She Bing Tuan Chu Ban She ( Wujiaqu Shi )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Series: Midong Qu Di Fang Zhi Bian Zuan Wei Yuan Hui Xi Lie Cong Shu
Number of pages: 436
Categories:
880-05 > Midong Qu Gao Xin Ji Shu Gong Ye Yuan > History
880-06 > Midong Qu (Ürümqi, China) > History

Gu Gong Bo Wu Yuan Ba Shi Wu Hua Dan Song Dai Guan Yao Ji Guan Yao Zhi Du Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7513402930, 9787513402934
Author/Editor(s): Gu gong bo wu yuan ba shi wu hua dan Song dai guan yao ji guan yao zhi du guo ji xue shu yan tao hui ((2010); Gu gong bo wu yuan (China)
Publisher: Gu Gong Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Categories:
Porcelain, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Congresses

Ningxia Min Zu Zhi Ye Ji Shu Xue Yuan, 1952-2012

ISBN: 7227052737, 9787227052739
Author/Editor(s): "Ningxia min zu zhi ye ji shu xue yuan zhi" bian wei hui
Publisher: Ningxia Ren Min Chu Ban She ( Yinchuan Shi )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Number of pages: 481
Categories:
880-04 > Ningxia Min Zu Zhi Ye Ji Shu Xue Yuan > History
880-05 > Wuzhong Shi (China) > History
Education > China > Wuzhong Shi > History